நள்ளிரவு முதல் லிட்ரோ சிலிண்டர் ரூ. 204, ரூ. 83, ரூ. 37 இனால் குறைப்பு

- இவ்வருட ஆரம்பத்தில்: ரூ. 4,610, ரூ. 1,850, ரு. 860
- தற்போது: ரூ. 2,982, ரூ. 1,198, ரூ. 561

இன்று நள்ளிரவு (05) முதல் லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை குறைக்கப்படுவதாக, அந்நிறுவனத்தின் தலைவர் முதித பீரிஸ் அறிவித்துள்ளார்.

அதற்கமைய,
- 12.5kg சிலிண்டர்: ரூ. 204 இனால் குறைப்பு
- 5kg சிலிண்டர்: ரூ. 83 இனால் குறைப்பு
- 2.3kg சிலிண்டர்: ரூ. 37 இனால் குறைப்பு

விலைச்சூத்திரத்திற்கு அமைய இவ்வாறு விலைகளில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதற்கமைய லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் புதிய விலைகள்: (மாவட்ட ரீதியான புதிய மற்றும் தற்போதைய விலைகள் பக்கத்தின் அடியில்)

 • 12.5kg: ரூ. 3,186 இலிருந்து ரூ. 2,982 ஆக ரூ. 204 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,281 இலிருந்து ரூ. 1,198 ஆக ரூ. 83 இனால் குறைப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 598 இலிருந்து ரூ. 561 ஆக ரூ. 37 இனால் குறைப்பு

கடந்த ஜூன் 05ஆம் திகதி முதல் லிட்ரோ எரிவாயு விலைகள் பின்வருமாறு குறைக்கப்பட்ருந்தன.

 • 12.5kg: ரூ. 3,638 இலிருந்து ரூ. 3,186 ஆக ரூ. 452 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,462 இலிருந்து ரூ. 1,281 ஆக ரூ. 181 இனால் குறைப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 681 இலிருந்து ரூ. 598 ஆக ரூ. 83 இனால் குறைப்பு

கடந்த மே 04ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் குறைக்கப்பட்டிருந்தன.

 • 12.5kg: ரூ. 3,738 இலிருந்து ரூ. 3,638 ஆக ரூ. 100 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,502 இலிருந்து ரூ. 1,462 ஆக ரூ. 40 இனால் குறைப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 700 இலிருந்து ரூ. 681 ஆக ரூ. 19 இனால் குறைப்பு

கடந்த ஏப்ரல் 05ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் குறைக்கப்பட்டிருந்தன.

 • 12.5kg: ரூ. 4,743 இலிருந்து ரூ. 3,738 ஆக ரூ. 1,005 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,904 இலிருந்து ரூ. 1,502 ஆக ரூ. 402 இனால் குறைப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 883 இலிருந்து ரூ. 700 ஆக ரூ. 183 இனால் குறைப்பு

கடந்த மார்ச் மாதம் விலைச்சூத்திரத்திற்கமைய, லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகளில் எவ்வித திருத்தங்களும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த பெப்ரவரி 06ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தன.

 • 12.5kg: ரூ. 4,409 இலிருந்து ரூ. 4,743 ஆக ரூ. 334 இனால் அதிகரிப்பு
 • 5kg: ரூ. 1,770 இலிருந்து ரூ. 1,904 ஆக ரூ. 134 இனால் அதிகரிப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 822 இலிருந்து ரூ. 883 ஆக ரூ. 61 இனால் அதிகரிப்பு

இதேவேளை, கடந்த ஜனவரி 06ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் குறைக்கப்பட்டிருந்தன

 • 12.5kg: ரூ. 4,610 இலிருந்து ரூ. 4,409 ஆக ரூ. 201 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,850 இலிருந்து ரூ. 1,770 ஆக ரூ. 80 இனால் குறைப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 860 இலிருந்து ரூ. 822 ஆக ரூ. 38 இனால் குறைப்பு

லாஃப்ஸ் கேஸ் (Laugfs Fas) சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் இறுதியாக பின்வருமாறு குறைக்கப்பட்டிருந்தன

 • 12.5kg: ரூ. 5,280 இலிருந்து ரூ. 3,990 ஆக ரூ. 1,290 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. 2,112 இலிருந்து ரூ. 1,596 ஆக ரூ. 516 இனால் குறைப்புtro Gas எரிவாயு சிலிண்டர்களின் பழைய விலைகள்

Litro கேஸ் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் தற்போது நிலவும் விலைகள்

திருத்தப்பட்ட புதிய விலைகள்


Add new comment

Or log in with...