நள்ளிரவு முதல் லிட்ரோ எரிவாயு விலைகள் ரூ. 1,005, ரூ. 402, ரூ. 183 இனால் குறைப்பு

இன்று நள்ளிரவு (05) முதல் லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை குறைக்கப்படுவதாக, அந்நிறுவனத்தின் தலைவர் முதித பீரிஸ் அறிவித்துள்ளார்.

அதற்கமைய,
- 12.5kg சிலிண்டர்: ரூ. 1,005 இனால் குறைப்பு
- 5kg சிலிண்டர்: ரூ. 402 இனால் குறைப்பு
- 2.3kg சிலிண்டர்: ரூ. 183 இனால் குறைப்பு

விலைச்சூத்திரத்திற்கு அமைய இவ்வாறு விலைகளில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதற்கமைய லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் புதிய விலைகள்:

 • 12.5kg: ரூ. 4,743 இலிருந்து ரூ. 3,738 ஆக ரூ. 1,005 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,904 இலிருந்து ரூ. 1,502 ஆக ரூ. 402 இனால் குறைப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 883 இலிருந்து ரூ. 700 ஆக ரூ. 183 இனால் குறைப்பு

கடந்த மாதம் விலைச்சூத்திரத்திற்கமைய, லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகளில் எவ்வித திருத்தங்களும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த பெப்ரவரி 06ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தன.

 • 12.5kg: ரூ. 4,409 இலிருந்து ரூ. 4,743 ஆக ரூ. 334 இனால் அதிகரிப்பு
 • 5kg: ரூ. 1,770 இலிருந்து ரூ. 1,904 ஆக ரூ. 134 இனால் அதிகரிப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 822 இலிருந்து ரூ. 883 ஆக ரூ. 61 இனால் அதிகரிப்பு

இதேவேளை, கடந்த ஜனவரி 06ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் குறைக்கப்பட்டிருந்தன

 • 12.5kg: ரூ. 4,610 இலிருந்து ரூ. 4,409 ஆக ரூ. 201 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,850 இலிருந்து ரூ. 1,770 ஆக ரூ. 80 இனால் குறைப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 860 இலிருந்து ரூ. 822 ஆக ரூ. 38 இனால் குறைப்பு

இதற்கிடையில் கடந்த டிசம்பர் 06ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தன

 • 12.5kg: ரூ. 4,360 இலிருந்து ரூ. 4,610 ஆக ரூ. 250 இனால் அதிகரிப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,750 இலிருந்து ரூ. 1,850 ஆக ரூ. 100 இனால் அதிகரிப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 815 இலிருந்து ரூ. 860 ஆக ரூ. 45 இனால் அதிகரிப்பு

அதற்கு முன்னர் கடந்த நவம்பர் 06ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தன

 • 12.5kg: ரூ. 4,280 இலிருந்து ரூ. 4,360 ஆக ரூ. 80 இனால் அதிகரிப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,720 இலிருந்து ரூ. 1,750 ஆக ரூ. 30 இனால் அதிகரிப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 800 இலிருந்து ரூ. 815 ஆக ரூ. 15 இனால் அதிகரிப்பு

லாஃப்ஸ் கேஸ் (Laugfs Fas) சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் இறுதியாக பின்வருமாறு குறைக்கப்பட்டிருந்தன

 • 12.5kg: ரூ. 5,800 இலிருந்து ரூ. 5,300 ஆக ரூ. 500 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. 2,320 இலிருந்து ரூ. 2,120 ஆக ரூ. 200 இனால் குறைப்பு

Litro Gas எரிவாயு சிலிண்டர்களின் பழைய விலைகள்

Litro கேஸ் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் தற்போது நிலவும் விலைகள்


Add new comment

Or log in with...