நள்ளிரவு முதல் Litro எரிவாயு விலைகள் ரூ. 334, ரூ. 134, ரூ. 61 இனால் அதிகரிப்பு

இன்று நள்ளிரவு (06) முதல் லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை குறைக்கப்படுவதாக, அந்நிறுவனத்தின் தலைவர் முதித பீரிஸ் அறிவித்துள்ளார்.

அதற்கமைய,
- 12.5kg சிலிண்டர்: ரூ. 334 இனால் அதிகரிப்பு
- 5kg சிலிண்டர்: ரூ. 134 இனால் அதிகரிப்பு
- 2.3kg சிலிண்டர்: ரூ. 61 இனால் 
அதிகரிப்பு

விலைச்சூத்திரத்திற்கு அமைய இவ்வாறு விலைகளில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதற்கமைய லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் புதிய விலைகள்:

 • 12.5kg: ரூ. 4,409 இலிருந்து ரூ. 4,743 ஆக ரூ. 334 இனால் அதிகரிப்பு
 • 5kg: ரூ. 1,770 இலிருந்து ரூ. 1,904 ஆக ரூ. 134 இனால் அதிகரிப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 822 இலிருந்து ரூ. 883 ஆக ரூ. 61 இனால் அதிகரிப்பு

இதேவேளை, கடந்த ஜனவரி 06ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் குறைக்கப்பட்டிருந்தன

 • 12.5kg: ரூ. 4,610 இலிருந்து ரூ. 4,409 ஆக ரூ. 201 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,850 இலிருந்து ரூ. 1,770 ஆக ரூ. 80 இனால் குறைப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 860 இலிருந்து ரூ. 822 ஆக ரூ. 38 இனால் குறைப்பு

அதற்கு முன்னர் கடந்த டிசம்பர் 06ஆம் திகதி பின்வருமாறு லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தன

 • 12.5kg: ரூ. 4,360 இலிருந்து ரூ. 4,610 ஆக ரூ. 250 இனால் அதிகரிப்பு
 • 5kg: ரூ. ரூ. 1,750 இலிருந்து ரூ. 1,850 ஆக ரூ. 100 இனால் அதிகரிப்பு
 • 2.3kg: ரூ. 815 இலிருந்து ரூ. 860 ஆக ரூ. 45 இனால் அதிகரிப்பு

லாஃப்ஸ் கேஸ் (Laugfs) சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலைகள் கடந்த ஜனவரி 06 முதல் குறைக்கப்பட்டிருந்தன

 • 12.5kg: ரூ. 5,300 இலிருந்து ரூ. 5,080 ஆக ரூ. 220 இனால் குறைப்பு
 • 5kg: ரூ. 2,120 இலிருந்து ரூ. 2,032 ஆக ரூ. 88 இனால் குறைப்பு

Litro கேஸ் எரிவாயு சிலிண்டர்களின் தற்போது நிலவும் விலைகள்

Litro Gas எரிவாயு சிலிண்டர்களின் பழைய விலைகள்


Add new comment

Or log in with...