2020 பாராளுமன்றத் தேர்தலில் வெற்றியீட்டியவர்கள்; விருப்புவாக்குள்; முடிவுகள்

2020 பாராளுமன்றத் தேர்தலில் வெற்றியீட்டியவர்கள்-2020 பாராளுமன்றத் தேர்தல் விருப்பு வாக்குகள்-பாராளுமன்றத் தேர்தல் இறுதி முடிவு-Preferential Votes of Parliamentary Election 2020

- ரணிலின் அதிகூடிய விருப்பு வாக்கு சாதனையை முறியடித்த மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ
- 3,203 வாக்குகளைப் பெற்று எம்.பியான குலசிங்கம் திலீபன்
- ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன தேசியப்பட்டியலை அறிவிப்பு

நடைபெற்று முடிந்த பாராளுமன்றத் தேர்தலில் பல புதுமுகங்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவாகியுள்ளதோடு, ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக தோல்வியைத் தழுவாத ஐ.தே.க. தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க உள்ளிட்ட பலர் தோல்வியைத் தழுவியுள்ளனர்.

குருணாகல் மாவட்டத்தில் போட்டியிட்ட பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ, ரணில் விக்ரமசிங்க கடந்த 2015 இடம்பெற்ற தேர்தலில் பெற்ற 500,566 வாக்குகளை விஞ்சியவாறு, இம்முறை அதிகூடுதலாக 527,364 விருப்பு வாக்குகளை பெற்றுள்ளார்.

அத்துடன், இம்முறை ஆகக் குறைவான வாக்குகளில் பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவான வேட்பாளராக குலசிங்கம் திலீபன் தனது பெயரை பதிவு செய்துள்ளார். அவர் 3,203 வாக்குகளைப் பெற்று, வன்னி தேர்தல் மாவட்டத்தில் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி சார்பில் தெரிவாகியுள்ளார்.

அந்த வகையில் நாட்டின் 22 தேர்தல் மாவட்டங்களிலும் விருப்பு வாக்குகளின் அடிப்படையில், தெரிவான 196 பேரினதும் விபரங்கள் வருமாறு

1. யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் (07)
இலங்கை தமிழரசு கட்சி (ITAK/TNA) - 03

 1. சிவஞானம் ஶ்ரீதரன் - 35,884
 2. எம்.ஏ. சுமந்திரன் - 27,834
 3. தர்மலிங்கம் சித்தார்த்தன் - 23,840

ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சி (SLFP) - 01

 1. அங்கஜன் ராமநாதன் - 36,365

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (EPDP) - 01

 1. டக்ளஸ் தேவானந்தா - 32,146

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் (AITC) - 01

 1. கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம் - 31,658

தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி (TMTK) - 01

 1. சி.வி. விக்னேஸ்வரன் - 21,554

2. வன்னி மாவட்டம் (06)
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 01

 1. ரிஷாட் பதியுதீன் - 28,203

இலங்கை தமிழரசு கட்சி (ITAK) - 03

 1. சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் - 25,668
 2. செல்வம் அடைக்கலநாதன் - 18,563
 3. எஸ். யோகராஜலிங்கம் - 15,180

ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 01

 1. காதர் மஸ்தான் - 13,454

ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி (EPDP) - 01

 1. குலசிங்கம் திலீபன் - 3,203

3. திருகோணமலை மாவட்டம் (04)
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 02

 1. எம்.எஸ். தௌபீக் - 43,759
 2. இம்ரான் மஹ்ரூப் - 39,029

ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 01

 1. கபில நுவன் அத்துகோரல - 30, 056

இலங்கை தமிழரசு கட்சி (ITAK) - 01

 1. ஆர். சம்பந்தன் - 21, 422

4. மட்டக்களப்பு மாவட்டம் (05)
தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் (TMVP) - 01

 1. சிவனேசத்துரை சந்திரகாந்தன் - 54,198

இலங்கை தமிழரசு கட்சி (ITAK) - 02

 1. சாணக்யா ராஹுல் - 33,332
 2. கோவிந்தன் கருணாகரன் - 26, 382

ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 02

 1. எஸ். வியாழேந்திரன் - 22,218

ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) - 01

 1. அஹமட் செய்னுலாப்தீன் நசீர் - 17,599

5. திகாமடுல்ல மாவட்டம் (07)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 03

 1. விமலவீர திஸாநாயக்க - 63,594
 2. டீ.சி வீரசிங்க - 56,006
 3. திலக் ராஜபக்ஷ - 54,203

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 02

 1. எச்.எம்.எம். ஹரீஸ் - 36,850
 2. பைஸல் காசிம் -29,423

தேசிய காங்கிரஸ் (NC) - 01

 1. ஏ.எல்.எம். அதாவுல்லாஹ் - 35,697

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் (ACMC) - 01

 1. மொஹமட் முஸரப் -18,389

6. கண்டி மாவட்டம் (12)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 08

 1. திலும் அமுனுகம - 171,758
 2. மஹிந்தானந்த அளுத்கமகே - 161,471
 3. லொஹான் ரத்வத்த - 140,917
 4. அநுராத ஜயரத்ன - 140,798
 5. கெஹெலிய ரம்புக்வெல்ல - 110,832
 6. வசந்த யாபா பண்டார - 108,940
 7. குணதிலக ராஜபக்ஷ - 49,317
 8. உதயன சமிந்த கிரிந்திகொட - 39,904

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 04

 1. ரவூப் ஹக்கீம் - 83,398
 2. அப்துல் ஹலீம் - 71,063
 3. எம். வேலுகுமார் - 57,445
 4. லக்ஷமன் கிரியெல்ல - 52,311

7. நுவரெலியா மாவட்டம் (08)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 05

 1. ஜீவன் தொண்டமான் - 109,155
 2. சி.பி. ரத்நாயக்க - 70,871
 3. எஸ்.பி. திஸாநாயக்க - 66,045
 4. மருதபாண்டி ரமேஸ்வரன் - 57,902
 5. நிமல் பியதிஸ்ஸ - 51,225

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 03

 1. பி. திகாம்பரம் - 83,392
 2. வீ. இராதாகிருஸ்ணன் - 72,167
 3. எம். உதயகுமார் - 68,119

8. பதுளை மாவட்டம் (09)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 06

 1. நிமல் சிறிபால த சில்வா - 1,41,901
 2. சுதர்ஷன தெனிபிட்டிய - 71,766
 3. தேனுக விதானகமகே - 68,338
 4. சாமர சம்பத் தஸநாயக்க - 66,393
 5. டிலான் பெரேரா - 53,081
 6. ஜானக திஸ்ஸகுட்டியாராச்சி - 50,151

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 03

 1. வடிவேல் சுரேஸ் - 49,762
 2. அரவிந்தகுமார் - 45,491
 3. சமிந்த விஜேசிறி - 36,291

9. காலி மாவட்டம் (09)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 07

 1. ரமேஷ் பத்திரண - 205,814
 2. சம்பத் அத்துகோரல - 128,331
 3. மொஹன் சில்வா - 111,626
 4. சந்திம வீரக்கொடி - 84,984
 5. இசுரு தொடங்கொட - 71,266
 6. ஷான் விஜயலால் த சில்வா - 67,793
 7. கீதா குமாரசிங்க - 63,357

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 02

 1. கயந்த கருணாதிலக - 50,097
 2. மனுஷ நாணயக்கார - 47,399

10. மாத்தறை மாவட்டம் (07)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 06

 1. நிபுண ரணவக்க - 131,010
 2. கருணாதாஸ கொடிதுவக்கு - 114,319
 3. டளஸ் அழகப்பெரும - 103,534
 4. காஞ்சன விஜசேகர - 96,033
 5. மஹிந்த யாபா அபேவர்தன - 80,595
 6. வீரசுமண வீரசிங்க - 77,968

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB)

 1. புத்திக பத்திரண - 44,839

11. அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் - (07)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 06

 1. நாமல் ராஜபக்ஷ - 166,660
 2. டி.வி. ஷானக்க - 128,805
 3. மஹிந்த அமரவீர - 123,730
 4. சமல் ராஜபக்ஷ - 85,330
 5. உபுல் கலப்பத்தி - 63,369
 6. அஜித் ராஜபக்ஷ - 47,375

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 01

 1. திலிப் வெதஆரச்சி - 25,376

12. பொலன்னறுவ மாவட்டம் (05)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 04

 1. மைத்திரிபால சிறிசேன - 111,137
 2. ரொஷான் ரணசிங்க - 90,615
 3. சிறிபால கம்லத் - 67,917
 4. அமரகீர்த்தி அத்துகோரள - 45,939

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 01

 1. கிங்ஸ் நெல்சன் - 22,392

13. மொணராகலை மாவட்டம் (06)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 05

 1. சசீந்திர ராஜபக்ஷ - 104,729
 2. குமாரசிறி ரத்னாயக்க - 91,530
 3. விஜித பேருகொட - 68,984
 4. ஜகத் புஷ்பகுமார - 66,176
 5. கயாஷான் நவனந்த - 45,384

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 01

 1. தர்மசேன விஜேசிங்க - 20,662

14. மாத்தளை மாவட்டம் (05)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 04

 1. ஜனக பண்டார தென்னகோன் - 73,296
 2. நாலக பண்டார கோட்டேகொட - 71,404
 3. பிரமித பண்டார தென்னகோன் - 67,776
 4. ரோஹண திஸாநாயக்க - 50,368

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 01

 1. ரோஹினி குமாரி கவிரத்ன - 27,587

15. கேகாலை மாவட்டம் (09)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 07

 1. கனக ஹேரத் - 128,592
 2. ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய - 103,300
 3. தாரக பாலசூரிய - 96,763
 4. ரஜிக விக்ரமசிங்க - 68,802
 5. எச்.ஆர். மித்ரபால - 58,306
 6. சுதத் மஞ்சுள - 45,970
 7. உதயகாந்த குணதிலக - 46,628

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 02

 1. கபீர் ஹஷீம் - 58,716
 2. சுஜித் சஞ்சய - 28,082

16. புத்தளம் மாவட்டம் (08)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 05

 1. சனத் நிஷாந்த பெரேரா - 80,082
 2. பிரியங்கர ஜயரத்ன - 74,425
 3. அருந்திக பெனாண்டோ - 70,892
 4. சிந்தக மாயாதுன்ன - 46,058
 5. அசோக பிரியந்த - 41,612

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 02

 1. ஹெக்டர் அப்புஹாமி - 34,127
 2. நிரோஷன் பெரேரா - 31,636

முஸ்லிம் தேசிய கூட்டமைப்பு - (MNA) - 01

 1. அப்துல் அலி சப்ரி - 33,509

17. களுத்துறை மாவட்டம் (10)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 08

 1. விதுர விக்ரமநாயக்க - 147,958
 2. ரோஹித அபேகுணவர்தன - 147,472
 3. சஞ்சீவ எதிரிமான்ன - 105,973
 4. பியல் நிஷாந்த - 103,904
 5. ஜயந்த சமரவீர - 100,386
 6. அனூப பஸ்குவல் - 97,777
 7. லலித் எல்லாவல - 76,705
 8. மஹிந்த சமரசிங்க - 58,514

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 02

 1. ராஜித சேனாரத்ன - 77,476
 2. குமார வெல்கம - 77,083

18. இரத்தினபுரி மாவட்டம் (11)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 08

 1. பவித்ரா வன்னியாராச்சி - 200,977
 2. பிரேமலால் ஜயசேகர - 104,237
 3. ஜானக வக்கும்புர - 101,225
 4. காமினி வலேபொட - 85,840
 5. அகில எல்லாவல - 71,179
 6. வாசுதேவ நாணயக்கார - 66,991
 7. முதிதா பிரஷாந்தி - 65,923
 8. ஜோன் செனவிரத்ன - 58,514

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 03

 1. ஹேஷான் விஜய விதானகே - 60,426
 2. வருண பிரியந்த லியனகே - 47,494
 3. தலதா அத்துகோரள - 45,105

19. அநுராதபுரம் மாவட்டம் (09)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 07

 1. எஸ்.எம். சந்திரசேன - 139,368
 2. சன்ன ஜயசுமண - 133,980
 3. உத்திக பிரேமரத்ன - 133,550
 4. செஹான் சேமசிங்க - 119,878
 5. துமிந்த திஸாநாயக்க - 75,535
 6. எச். நந்தசேன - 53,618
 7. எஸ். குமாரசிறி - 49,030

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 02

 1. இஷாக் ரஹ்மான் - 49,290
 2. ரோஹண பண்டார - 39,520

20. குருணாகல் மாவட்டம் (15)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 11

 1. மஹிந்த ராஜபக்ஷ - 527,364
 2. ஜோன்ஸ்டன் பெரேரா - 199,203
 3. குணபால ரத்னசேகர - 141,991
 4. தயாசிறி ஜயசேகர - 112,452
 5. அசங்க நவரத்ன - 82,779
 6. சமன்பிரிய ஹேரத் - 66,814
 7. டீ.பி. ஹேரத் - 61,954
 8. அநுர பிரியதர்ஷன யாபா - 59,696
 9. பியரத்ன ஹேரத் - 54,351
 10. ஷாந்த பண்டார - 52,086
 11. சுமித் உடுகும்புர - 51,134

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 4

 1. நளின் பண்டார - 75,631
 2. ஜே.சி. அளவதுவல - 65,956
 3. அசோக் அபேசிங்க - 54,512
 4. துஷார இந்துனில் - 49,364

21. கொழும்பு மாவட்டம் (19)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 12

 1. சரத் வீரசேகர - 328,092
 2. விமல் வீரவங்ச - 267,084
 3. உதய கம்மன்பில - 136,331
 4. விஜேதாஸ ராஜபக்ஷ - 120,626
 5. பந்துல குணவர்தன - 101,644
 6. பிரதீப் சமன் குமார - 91,958
 7. தினேஷ் குணவர்தன - 85,287
 8. மதுர விதானகே - 70,205
 9. பிரேம்நாத் சி தொலவத்த - 69,055
 10. காமினி லொகுகே - 62,543
 11. சுசில் பிரேமஜயந்த - 50,321
 12. ஜகத் குமார - 47,693

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 6

 1. சஜித் பிரேமதாஸ - 305,744
 2. எஸ்.எம். மரிக்கார் - 96,916
 3. முஜிபுர் ரஹ்மான் - 87,589
 4. ஹர்ஷ த சில்வா - 82,845
 5. பாட்டலி சம்பிக ரணவக்க - 65,574
 6. மனோ கணேஷன் - 62,091

தேசிய மக்கள் சக்தி (NPP) - 1

 1. அநுர குமார திஸாநாயக்க 49,814

22. கம்பஹா மாவட்டம் (18)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 13

 1. நாலக கொடஹேவா - 325,479
 2. பிரசன்ன ரணதுங்க - 316,544
 3. இந்திக அநுருத்த - 136,297
 4. சிசிர ஜயகொடி - 113,130
 5. நிமல் லான்சா - 108,945
 6. பிரதீப் விதான - 97,494
 7. சுதர்ஷனி பெனாண்டோபுள்ளே - 89,329
 8. பிரசன்ன ரணவீர - 83,203
 9. ஹர்ஷனி குணவர்தன - 77,922
 10. லசந்த அளகியவன்ன - 73,061
 11. நலின் பெனாண்டோ - 69,800
 12. மிலான் ஜயதிலக்க - 68,449
 13. உபுல் ராஜபக்‌ஷ - 67,756

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 4

 1. சரத் பொன்சேகா - 110,555
 2. ரஞ்சன் ராமநாயக்க - 103,992
 3. ஹர்ஷண ராஜகருணா - 73,612
 4. காவிந்த ஜயவர்தன - 52,026

தேசிய மக்கள் சக்தி (NPP) - 1

 1. விஜித ஹேரத் - 37,008

தேசிய பட்டியல் உறுப்பினர்கள் (29)
ஶ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன (SLPP) - 17

 1. ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி அலி சப்ரி
 2. மொஹமட் முஸம்மில்
 3. மர்ஜான் பளீல்
 4. கலாநிதி சுரேன் ராகவன்
 5. பேராசிரியர் ஜீ.எல். பீரிஸ் (கட்சியின் தவிசாளர்)
 6. பேராசிரியர் ரஞ்சித் பண்டார
 7. பேராசிரியர் சரித ஹேரத்
 8. பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரண
 9. சாகர காரியவசம் (கட்சியின் பொதுச் செயலாளர்)
 10. மத்திய வங்கி முன்னாள் ஆளுநர் அஜித் நிவார்ட் கப்ரால்
 11. ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ஜயந்த வீரசிங்க
 12. திருமதி மஞ்சுளா திஸாநாயக்க
 13. பொறியியலாளர் யாதமுனி குணவர்தன
 14. கெவிந்து குமாரதுங்க
 15. டிரான் அலஸ்
 16. கலாநிதி சீதா அரம்பேபொல
 17. ஜயந்த கெட்டேகொட

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (SJB) - 07 (உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை)

 1. ரஞ்சித் மத்தும பண்டார (ஐ.ம.ச. பொதுச் செயலாளர்)
 2. ஹரின் பெனாண்டோ
 3. இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார்
 4. திஸ்ஸ அத்தநாயக்க
 5. எரான் விக்ரமதுங்க
 6. மயந்த திஸாநாயக்க
 7. டயானா கமகே

இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி (ITAK) - 1
தேசிய மக்கள் சக்தி (NPP) - 1
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் - (AITC) - 1
ஐக்கிய தேசிய கட்சி (UNP) - 1
அபே ஜனபல பக்ஷய (OPPP) - 1

PDF File: 

Add new comment

Or log in with...