கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் உலக தரவரிசையில் முதலிடம் பெற்று சாதனை

 

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான உலக பல்கலைக் கழகங்களின் 'வெபோமெட்ரிக்ஸ்' தரவரிசையின் படி இலங்கைப் பல்கலைக்கழகங்களில் கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம் மீண்டும் முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளது. ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தலில் சிறந்து விளங்குவதற்கான கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் அர்ப்பணிப்பு "வெபோமெட்ரிக்ஸ்" தரவரிசையில் அதன் தொடர்ச்சியான வெற்றியை பிரதிபலித்துள்ளது. இந்த ஆண்டு பல்கலைக்கழகம் அதன் முந்தைய உலக தரவரிசை நிலை

1,531 இலிருந்து 1,468 இற்கு முன்னேறியுள்ளதாக UOC அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2017 முதல் 2021 வரையிலான ஐந்தாண்டு காலப்பகுதியில் பல்கலைக்கழகத்தின் இணைய உள்ளடக்கம், சுய விவரங்களில் உள்ள மேற்கோள்கள் என்பன இந்த முன்னேற்றத்துக்கு காரணமாக வழிவகுத்துள்ளது.


Add new comment

Or log in with...