ஏப்ரல் 11, 12 உள்ளிட்ட எதிர்வரும் வாரம் முழுவதும் பொது விடுமுறை

ஏப்ரல் 11, ஏப்ரல் 12ஆம் திகதிகள் அரசாங்க பொது விடுமுறை தினங்களாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

பொது நிர்வாக அமைச்சின் செயலாளரினால் சுற்றறிக்கை மூலம் இவ்வறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிர்வரும் வாரம் ஏப்ரல் 13ஆம் திகதி, புதன்கிழமை சிங்கள - தமிழ் புதுவருட தினத்திற்கு முன்தினமான விடுமுறை தினமாக இருப்பதோடு, அதனைத் தொடர்ந்து ஏப்ரல் 14ஆம் திகதி வியாழக்கிழமை புது வருட தினமாகவும், அதற்கு அடுத்த நாள் ஏப்ரல் 15ஆம் திகதி விடுமுறை தினமான பெரிய வெள்ளிக்கிழமையாக இருப்பதன் காரணமாக, அவ்வாரத்தை அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கான விடுமுறை தினமாக அறிவிக்கும் வகையில் குறித்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

ஆயினும் ஏப்ரல் 11, ஏப்ரல் 12ஆம் திகதிளில் வங்கிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்படவில்லை என்பதுடன், பெரும்பாலான நியதிச்சட்ட நிறுவனங்கள் (Semi Government) உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


Add new comment

Or log in with...