இரவு 9 மணிக்கு பெற்றோல் ரூ. 40, டீசல் ரூ. 15 இனால் குறைப்பு

இன்று இரவு (17) முதல் பெற்றோல் வகைகளின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் இதனை அறிவித்துள்ளது.

அதற்கமைய,
ஒக்டேன் 92: ரூ. 40 இனால் குறைப்பு - புதிய விலை ரூ. 370
டீசல்: ரூ. 15 இனால் குறைப்பு - புதிய விலை ரூ. 415

ஆயினும் ஏனைய எரிபொருட்களின் விலைகளில் மாற்றமில்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

  • பெற்றோல் ஒக்டேன் 95: ரூ. 510
  • சுப்பர் டீசல் (4 ஸ்டார் யூரோ 4) - ரூ. 510
  • மண்ணெண்ணெய் - ரூ. 340
  • தொழிற் பயன்பாட்டு மண்ணெணெண்ணெய் - ரூ. 464

இறுதியாக கடந்த ஒக்டோபர் 02 முதல் பெற்றோல் ஒக்டேன் 92 மற்றும் 95 விலைகள் முறையே ரூ. 40, ரூ. 30 இனால் குறைக்கப்பட்டிருந்தது.

அதற்கு முன்னதாக ஓகஸ்ட் 22ஆம் திகதி மண்ணெண்ணெய் விலை ரூ. 253 இனால் அதிகரித்து ரூ. 340 ஆக மாற்றப்பட்டிருந்தது.

கடந்த ஓகஸ்ட் 02ஆம் திகதி முதல் டீசல் விலை ரூ. 10 குறைக்கப்பட்டு ரூ. 430 ஆக மாற்றப்பட்டிருந்தது.


Add new comment

Or log in with...