'அரச ஊழியர் சம்பளம் அதிகரிப்பு' செய்திகளில் உண்மை இல்லை

- இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்டத்தில் நிவாரணங்கள்
- சுகாதாரம், கல்வியை தவிர்ந்த ஏனையவற்றிற்கு ஒதுக்கீடுகள் குறைக்கப்படும்

அரச ஊழியர்களின் சம்பளத்தை உயர்த்தும் முடிவை பிரதமர் எடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படும் செய்திகளில் எவ்வித உண்மையும் இல்லையென, பி்ரதமரின் ஊடகப் பிரிவு அறிவித்துள்ளது.

ஊடகங்களில் வெளியான செய்திகள் உண்மைக்குப் புறம்பானவை எனவும், சமர்ப்பிக்கப்படவிருக்கும் இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்டத்தில் நிவாரணங்கள் வழங்கப்படவுள்ள அதே நேரம், சுகாதாரம் மற்றும் கல்வியை தவிர அனைத்து அமைச்சுகளுக்குமான ஒதுக்கீடுகள் குறைக்கப்படுமெனவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.


Add new comment

Or log in with...