புதிய அமைச்சுகளும் அதன் பொறுப்புகளும்; அதி விசேட வர்த்தமானி வௌியீடு

அமைச்சுகள், இராஜாங்க அமைச்சுகளுக்கான விடயதானங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட அதி விசேட வர்த்தமானி வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் குறித்த அதி விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

PDF File: 

Add new comment

Or log in with...