டிசம்பர் 01 - 15 வரை பின்பற்ற புதிய சுகாதார வழிகாட்டல்கள் வெளியீடு

டிசம்பர் 01 - 15 வரை பின்பற்ற புதிய சுகாதார வழிகாட்டல்கள் வெளியீடு-New-Health-Guidelines-Dec-01-15

இன்று (01) முதல் எதிர்வரும் 15ஆம் திகதி வரையான இரு வாரங்களுக்கு பின்பற்ற வேண்டிய சுகாதார வழிகாட்டல்கள் அடங்கிய கோவை ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது,

சுகாதார சேவைகள் உதவிப் பணிப்பாளரினால் குறித்த வழிகாட்டல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மண்டபங்களிலான திருமணங்களில் மண்டபத்தின் 1/3 பங்கு கொள்ளவில், உச்சபட்சம் 200 விருந்தினருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

திறந்த வெளியிலான திருமணங்களில் உச்சபட்சம் 250 பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

டிசம்பர் 01 - 15 வரை பின்பற்ற புதிய சுகாதார வழிகாட்டல்கள் வெளியீடு-New-Health-Guidelines-Dec-01-15

டிசம்பர் 01 - 15 வரை பின்பற்ற புதிய சுகாதார வழிகாட்டல்கள் வெளியீடு-New-Health-Guidelines-Dec-01-15