2022 வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி

2022 வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அனுமதி-Budget 2022-Cabinet Approval

2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

2022 வரவு செலவுத் திட்டம் இன்றையதினம் (12) நிதியமைச்சர் பசில் ராஜபக்‌ஷவினால் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.