லிட்ரோ நிறுவன சமையல் எரிவாயு விலைகளில் மீண்டும் திருத்தம்

லிட்ரோ நிறுவன சமையல் எரிவாயு விலைகளில் மீண்டும் திருத்தம்-Litro-Gas Prices Reduced-Revised

லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு நிறுவனம் அறிவித்திருந்த விலைகளில் மீண்டும் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய (கொழும்பில்)

  • 12.5kg - ரூ. 2,675 (ரூ. 75 குறைப்பு)
  • 5kg - ரூ. 1,071 (ரூ. 30 குறைப்பு)
  • 2.3kg - ரூ. 506 (ரூ. 14 குறைப்பு)

ஏற்கனவே Litro நிறுவனம் நேற்று நள்ளிரவு முதல் அறிவித்திருந்த விலைகள்:
- 12.5kg: ரூ. 1,257 இனால் அதிகரிப்பு (ரூ. 2,750)
- 5kg: ரூ. 503 இனால் அதிகரிப்பு (ரூ. 1,101)
- 2.5 Kg: ரூ. 231 இனால் அதிகரிப்பு (ரூ. 520)

Laugfs நிறுவனம் நேற்று நள்ளிரவு முதல் அறிவித்திருந்த விலைகள்:
- 12.5kg: ரூ. 1,856 இலிருந்து ரூ.  2,840
- 5 கிலோ: ரூ.  743 இலிருந்து ரூ. 1,136