முஸ்லிம் விவாக விவாகரத்துச் சட்டம் தொடர்பில் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா

அஷ்-ஷைக் கே.எம். முக்ஸித் அஹமத்
செயலாளர் - சமூக சேவைப் பிரிவு
அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா