மேலும் 9 மரணங்கள்; இதுவரை 696 கொரோனா மரணங்கள் பதிவு

மேலும் 9 மரணங்கள்; இதுவரை 696 கொரோனா மரணங்கள் பதிவு-9 More COVID19 Related Deaths Reported-Increasing Total to 696

- 7 ஆண்கள், 2 பெண்கள்
- வயதுகள்: 94, 51, 72, 79, 86, 87, 56, 53, 78
- இடங்கள்: 
கெப்பித்திகொல்லாவ, பொலன்னறுவை, லெவ்ல, தென்னகும்புர, மத்தேகொட, மாலபே, கந்தளாய், வரகாமுர, பண்டாரகம

இலங்கையில் கொவிட்-19 தொற்று தொடர்பான மேலும் 09 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக, சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அசேல குணவர்தன இன்று (02) உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக, அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

அந்த வகையில் இலங்கையில் ஏற்கனவே 687 கொரோனா மரணங்கள் பதிவானதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 09 மரணங்களுடன், இலங்கையில் இதுவரை 696 கொவிட்-19 தொடர்பான மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக, சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அறிவித்துள்ளார்.

இவ்வாறு மரணமடைந்தவர்களளில் 4 பேர் இன்றும் (02), 3 பேர் நேற்றும் (01), தலா ஒவ்வொருவர் ஏப்ரல் 29, 30ஆம் திகதிகளிலும் மரணமடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

688ஆவது மரணம்
கெப்பித்திகொல்லாவ பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த, 94 வயதான ஆண் ஒருவர், கெப்பித்திகொல்லாவ ஆதார வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், மரணமடைந்துள்ளார். இவரது மரணம் ஏப்ரல் 29இல் நிகழ்ந்துள்ளது. இவரது மரணத்திற்கான காரணம், கொவிட்-19 காரணமான உக்கிர நியூமோனியா, என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

689ஆவது மரணம்
பொலன்னறுவை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த, 51 வயதான ஆண் ஒருவர், வெலிக்கந்தை விசேட கொவிட் சிகிச்சை நிலையத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் மரணமடைந்துள்ளார். இவரது மரணம் நேற்று (01) நிகழ்ந்துள்ளது. இவரது மரணத்திற்கான காரணம், நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் நிலை மற்றும் கொவிட்-19 நியூமோனியா நிலை, என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

690ஆவது மரணம்
லெவ்ல பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த, 72 வயதான ஆண் ஒருவர், கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் மரணமடைந்துள்ளார். இவரது மரணம் நேற்று (01) நிகழ்ந்துள்ளது. இவரது மரணத்திற்கான காரணம், கொவிட்-19 நியூமோனியா நிலை, என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

691ஆவது மரணம்
தென்னகும்புர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த, 79 வயதான பெண் ஒருவர், பெனிதெனிய சிகிச்சை நிலையத்தில் இருந்து பேராதெனிய போதனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டு அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், மரணமடைந்துள்ளார். இவரது மரணம் இன்று (02) நிகழ்ந்துள்ளது. இவரது மரணத்திற்கான காரணம், கொவிட்-19 நியூமோனியா நிலை, என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

692ஆவது மரணம்
மத்தேகொட பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த, 86 வயதான பெண் ஒருவர், கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், கொவிட்-19 தொற்றாளராக அடையாளம் காணப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, IDH வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டு, அங்கு மரணமடைந்துள்ளார், இவரது மரணம் இன்று (02) நிகழ்ந்துள்ளது. இவரது மரணத்திற்கான காரணம், உக்கிர கொவிட்-19 நியூமோனியா, நீரிழிவு மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்த நிலை, ஆஸ்த்துமா மற்றும் இருதய நோய் நிலை, என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

693ஆவது மரணம்
மாலபே பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த, 87 வயதான ஆண் ஒருவர், IDH வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் மரணமடைந்துள்ளார். இவரது மரணம் நேற்று (01) நிகழ்ந்துள்ளது. இவரது மரணத்திற்கான காரணம், கொவிட்-19 நியூமோனியா, இருதய நோய் நிலை மற்றும் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய் நிலை, என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

694ஆவது மரணம்
கந்தளாய் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த, 56 வயதான ஆண் ஒருவர், கந்தளாய் ஆதார வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், கொவிட்-19 தொற்றாளராக அடையாளம் காணப்பட்டு, வெலிக்கந்த விசேட சிகிச்சை நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டு அங்கு மரணமடைந்துள்ளார். இவரது மரணம் இன்று (02) நிகழ்ந்துள்ளது. இவரது மரணத்திற்கான காரணம், கொவிட்-19 நியூமோனியா நிலை, என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

695ஆவது மரணம்
வரகாமுர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த, 53 வயதான ஆண் ஒருவர், கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில், சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், கொவிட்-19 தொற்றாளராக அடையாளம் காணப்பட்டு, கட்டுகஸ்தோட்டை மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டு அங்கு மரணமடைந்துள்ளார். இவரது மரணம் இன்று (02) நிகழ்ந்துள்ளது. இவரது மரணத்திற்கான காரணம், கொவிட்-19 நியூமோனியா நிலை, என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

696ஆவது மரணம்
பண்டாரகம பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த, 78 வயதான ஆண் ஒருவர், தனது வீட்டில் மரணமடைந்துள்ளார். இவரது மரணம் நேற்று முன்தினம் (30) நிகழ்ந்துள்ளது. இவரது மரணத்திற்கான காரணம், கொவிட்-19 நெஞ்சுத் தொற்று நிலை, என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் கொரோனா தொடர்பான மரணங்கள் (அறிவிக்கப்பட்ட ஒழுங்கின்படி)
696ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 78 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பண்டாரகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
695ஆவது மரணம், மே 02ஆம் திகதி, 53 வயதான, கட்டுகஸ்தோட்டை மாவட்ட வைத்தியசாலையில் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வரகாமுரவைச் சேர்ந்த ஆண்.
694ஆவது மரணம், மே 02ஆம் திகதி, 56 வயதான, வெலிக்கந்த சிகிச்சை நிலையத்தில் மரணமடைந்த, கந்தளாயைச் சேர்ந்த ஆண்.
693ஆவது மரணம், மே 01ஆம் திகதி, 87 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாலபேயைச் சேர்ந்த ஆண்.
692ஆவது மரணம், மே 02ஆம் திகதி, 86 வயதான, IDH  வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மத்தேகொடவைச் சேர்ந்த பெண்.
691ஆவது மரணம், மே 02ஆம் திகதி, 79 வயதான, பேராதெனிய போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தென்னகும்புரவைச் சேர்ந்த பெண்.
690ஆவது மரணம், மே 01ஆம் திகதி, 72 வயதான, ஶ்ரீ கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, லெவ்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
689ஆவது மரணம், மே 01ஆம் திகதி, 51 வயதான, வெலிக்கந்தை சிகிச்சை நிலையத்தில் மரணமடைந்த, , பொலன்னறுவையைச் சேர்ந்த ஆண்.
688ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 29ஆம் திகதி, 94 வயதான, கெபிதிகொல்லாவ ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கெபிதிகொல்லாவவைச் சேர்ந்த ஆண்.

687ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 69 வயதான, அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குளியாபிட்டியைச் சேர்ந்த பெண்.
686ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 01ஆம் திகதி, 68 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்தினபுரியைச் சேர்ந்த ஆண்.
685ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 57 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வலப்பனையைச் சேர்ந்த ஆண்.
684ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 33 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, யக்விலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
683ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 79 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாவனல்லையைச் சேர்ந்த ஆண்.
682ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 66 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தேவாலகமவைச் சேர்ந்த பெண்.
681ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 28ஆம் திகதி, 75 வயதான, ஶ்ரீ ஜயவர்தனபுர பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ருவன்வெல்லயைச் சேர்ந்த ஆண்.
680ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 72 வயதான, யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, , அவிசாவளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
679ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 29ஆம் திகதி, 65 வயதான, ஹொரணை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கரந்தனவைச் சேர்ந்த ஆண்.
678ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 27ஆம் திகதி, 46 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களனியைச் சேர்ந்த பெண்.
677ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 28ஆம் திகதி, 65 வயதான, களுத்துறை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பரகஸ்தொட்டவைச் சேர்ந்த ஆண்.
676ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 28ஆம் திகதி, 94 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14 ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
675ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 64 வயதான, மெத்சிறி செவண சிகிச்சை நிலையத்தில் மரணமடைந்த, அநுராதபுரத்தைச் சேர்ந்த பெண்.
674ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 77 வயதான, வத்துபிட்டிவல ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பெபிலியாவலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
673ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 29ஆம் திகதி, 51 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, திவுலபிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
672ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 29ஆம் திகதி, 53 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
671ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 82 வயதான, இங்கிரிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறையைச் சேர்ந்த ஆண்.
670ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 29ஆம் திகதி, 67 வயதான, மாத்தளை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாத்தளையைச் சேர்ந்த பெண்.
669ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 76 வயதான, பொலன்னறுவை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெஹியத்தகண்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
668ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 30ஆம் திகதி, 79 வயதான, கொழும்பிலுள்ள தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிலியந்தலையைச் சேர்ந்த பெண்.
667ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 28ஆம் திகதி, 61 வயதான, மினுவாங்கொடை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நாவலப்பிட்டியைச் சேர்ந்த பெண்.
666ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 27ஆம் திகதி, 77 வயதான, களுத்துறை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறையைச் சேர்ந்த ஆண்.
665ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 28ஆம் திகதி, 72 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெலிமடையைச் சேர்ந்த பெண்.
664ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 28ஆம் திகதி, 37 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த பெண்.
663ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 27ஆம் திகதி, 85 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கண்டியைச் சேர்ந்த பெண்.
662ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 25ஆம் திகதி, 49 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொரலஸ்கமுவவைச் சேர்ந்த பெண்.
661ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 27ஆம் திகதி, 69 வயதான, வெலிசறை காசநோய் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
660ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 24ஆம் திகதி, 66 வயதான, வத்துபிட்டிவல ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நிட்டம்புவவைச் சேர்ந்த ஆண்.
659ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 23ஆம் திகதி, 65 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாவனல்லையைச் சேர்ந்த பெண்.
658ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 28ஆம் திகதி, 72 வயதான, பதுளை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹாலிஎலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
657ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 27ஆம் திகதி, 45 வயதான, சிலாபம் மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வீரபொகுணவைச் சேர்ந்த பெண்.
656ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 25ஆம் திகதி, 56 வயதான, மாவனல்லை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பல்லேகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
655ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 27ஆம் திகதி, 57 வயதான, கொழும்பிலுள்ள தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுரவைச் சேர்ந்த ஆண்.
654ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 27ஆம் திகதி, 73 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த பெண்.
653ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 22ஆம் திகதி, 48 வயதான, கண்டி பொது பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அம்பகஹ பெலஸ்ஸவைச் சேர்ந்த ஆண்.
652ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 26ஆம் திகதி, 76 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பன்னிபிட்டியவைச் சேர்ந்த ஆண்.
651ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 26ஆம் திகதி, 56 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நுகேகொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
650ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 26ஆம் திகதி, 53 வயதான, களுத்துறை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மத்துகமையைச் சேர்ந்த ஆண்.
649ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 25ஆம் திகதி, 45 வயதான, கண்டி பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹெட்டிபொலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
648ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 23ஆம் திகதி, 62 வயதான, கண்டி பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொல்கொல்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
647ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 26ஆம் திகதி, 70 வயதான, நெவில் பெனாண்டோ வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அவிசாவளையைச் சேர்ந்த பெண்.
646ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 25ஆம் திகதி, 92 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கந்தானையைச் சேர்ந்த ஆண்.
645ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 26ஆம் திகதி, 70 வயதான, களுத்துறை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கல்பாத்தவையைச் சேர்ந்த பெண்.
644ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 25ஆம் திகதி, 79 வயதான, அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொலன்னறுவையைச் சேர்ந்த ஆண்.
643ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 25ஆம் திகதி, 73 வயதான, நெவில் பெனாண்டோ வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களனியைச் சேர்ந்த பெண்.
642ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 23ஆம் திகதி, 63 வயதான, கொழும்பிலுள்ள சிகிச்சை நிலையமொன்றில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 04ஐச் சேர்ந்த ஆண்.(வெளிநாட்டவர்)
641ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 24ஆம் திகதி, 65 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குளியாபிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
640ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 22ஆம் திகதி, 46 வயதான, ஹோமாகம ஆதார போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ரத்கமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
639ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 24ஆம் திகதி, 46 வயதான, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த ஆண். (வெளிநாட்டவர்)
638ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 23ஆம் திகதி, 71 வயதான, கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மஹரகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
637ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 21ஆம் திகதி, 18 வயதான, ஹேமாஸ் தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
636ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 23ஆம் திகதி, 40 வயதான, ஹோமாகம ஆதார போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பன்னிபிட்டியவைச் சேர்ந்த பெண்.
635ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 21ஆம் திகதி, 35 வயதான, ஹோமாகம ஆதார போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நிட்டம்புவவைச் சேர்ந்த பெண்.
634ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 20ஆம் திகதி, 77 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நாராஹேன்பிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
633ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 19ஆம் திகதி, 76 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொட்டமுல்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
632ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 20ஆம் திகதி, 71 வயதான, இத்தேபான மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பேலியகொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
631ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 19ஆம் திகதி, 63 வயதான, முல்லேரியா ஆதார போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கண்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
630ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 18ஆம் திகதி, 80 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மொரட்டுவையைச் சேர்ந்த ஆண்.
629ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 20ஆம் திகதி, 39 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கம்பஹாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
628ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 20ஆம் திகதி, 57 வயதான, கொழும்பு வடக்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களனியைச் சேர்ந்த ஆண்.
627ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 19ஆம் திகதி, 80 வயதான, கொழும்பு வடக்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஜா-எலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
626ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 18ஆம் திகதி, 75 வயதான, கொழும்பு வடக்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, செவணகலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
625ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 17ஆம் திகதி, 90 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, ஹொரணையைச் சேர்ந்த பெண்.
624ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 19ஆம் திகதி, 59 வயதான, யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த ஆண்.
623ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 19ஆம் திகதி, 66 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்தினபுரியைச் சேர்ந்த ஆண்.
622ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 17ஆம் திகதி, 67 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பாணந்துறையைச் சேர்ந்த பெண்.
621ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 17ஆம் திகதி, 85 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மட்டக்குளியைச் சேர்ந்த பெண்.
620ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 19ஆம் திகதி, 84 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாரஸ்ஸனவைச் சேர்ந்த ஆண்.
619ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 17ஆம் திகதி, 58 வயதான, கல்கமுவ மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மஹவவைச் சேர்ந்த ஆண்.
618ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 17ஆம் திகதி, 52 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிட்டபெத்தரவைச் சேர்ந்த ஆண்.
617ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 16ஆம் திகதி, 71 வயதான, கொழும்பிலுலள்ள வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குருணாகலைச் சேர்ந்த ஆண்.
616ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 16ஆம் திகதி, 73 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களனியைச் சேர்ந்த பெண்.
615ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 15ஆம் திகதி, 69 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெனியாயவைச் சேர்ந்த ஆண்.
614ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 16ஆம் திகதி, 76 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கபுலியத்தவைச் சேர்ந்த ஆண்.
613ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 11ஆம் திகதி, 60 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, எல்லக்கலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
612ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 10ஆம் திகதி, 75 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பன்னிபிட்டியவைச் சேர்ந்த பெண்.
611ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 10ஆம் திகதி, 63 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெனியாயவைச் சேர்ந்த ஆண்.
610ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 15ஆம் திகதி, 86 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கபுலியத்தவைச் சேர்ந்த ஆண்.
609ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 14ஆம் திகதி, 59 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, எல்லக்கலவைச் சேர்ந்த பெண்.
608ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 14ஆம் திகதி, 34 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெனியாயவைச் சேர்ந்த ஆண்.
607ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 15ஆம் திகதி, 78 வயதான, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கபுலியத்தவைச் சேர்ந்த ஆண்.
606ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 14ஆம் திகதி, 72 வயதான, மினுவாங்கொடை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, எல்லக்கலவைச் சேர்ந்த பெண்.
605ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 12ஆம் திகதி, 62 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பன்னிபிட்டியவைச் சேர்ந்த ஆண்.
604ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 14ஆம் திகதி, 83 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கரவெட்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
604ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 14ஆம் திகதி, 63 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹிரிவடுன்னவைச் சேர்ந்த ஆண்.
602ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 11ஆம் திகதி, 45 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மஹரகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
601ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 12ஆம் திகதி, 74 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அக்குரஸ்ஸையைச் சேர்ந்த பெண்.
600ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 12ஆம் திகதி, 71 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நாரஹேன்பிட்டியைச் சேர்ந்த பெண்.
599ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 11ஆம் திகதி, 76 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, காலியைச் சேர்ந்த ஆண்.
598ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 11ஆம் திகதி, 72 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பத்தேகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
597ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 11ஆம் திகதி, 60 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, புத்தளத்தைச் சேர்ந்த ஆண்.
596ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 10ஆம் திகதி, 71 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, உடஹேன்தென்னவைச் சேர்ந்த ஆண்.
595ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 08ஆம் திகதி, 71 வயதான, பிபிலை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, யால்வெலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
594ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 08ஆம் திகதி, 66 வயதான, வவுனியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வவுனியாவைச் சேர்ந்த பெண்.
593ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 08ஆம் திகதி, 79 வயதான, யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெஹிவளையைச் சேர்ந்த பெண்.
592ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 08ஆம் திகதி, 70 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கோண்டாவிலைச் சேர்ந்த ஆண்.
591ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 03ஆம் திகதி, 60 வயதான, பேராதெனிய போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹெட்டிபொலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
590ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 06ஆம் திகதி, 38 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தணமல்விலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
589ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 06ஆம் திகதி, 89 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹோமாகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
588ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 05ஆம் திகதி, 47 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மகா ஓயாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
587ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 04ஆம் திகதி, 70 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிபிலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
586ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 04ஆம் திகதி, 71 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பத்தரமுல்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
585ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 04ஆம் திகதி, 77 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
584ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 04ஆம் திகதி, 71 வயதான, யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த ஆண்.
583ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 04ஆம் திகதி, 67 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பத்தரமுல்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
582ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 05ஆம் திகதி, 80 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த பெண்.
581ஆவது மரணம், மார்ச் 18ஆம் திகதி, 61 வயதான, கண்டி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மொரொன்தொட்டவைச் சேர்ந்த ஆண்.
580ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 02ஆம் திகதி, 79 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பன்சியகமவைச் சேர்ந்த பெண்.
579ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 02ஆம் திகதி, 37 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்தினபுரியைச் சேர்ந்த பெண்.
578ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 02ஆம் திகதி, 78 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
577ஆவது மரணம், மார்ச் 31ஆம் திகதி, 44 வயதான, கண்டி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ரம்புக்கணையைச் சேர்ந்த ஆண்.
576ஆவது மரணம், மார்ச் 28ஆம் திகதி, 44 வயதான, கண்டி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அக்குரணையைச் சேர்ந்த பெண்.
575ஆவது மரணம், மார்ச் 31ஆம் திகதி, 90 வயதான, தனது வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
574ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 01ஆம் திகதி, 67 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, புவக்பிட்டியவைச் சேர்ந்த ஆண்.
573ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 01ஆம் திகதி, 87 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹோமாகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
572ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 01ஆம் திகதி, 86 வயதான, கண்டி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, எகிரியவைச் சேர்ந்த பெண்
572ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 01ஆம் திகதி, 85 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பாணந்துறையைச் சேர்ந்த ஆண்
571ஆவது மரணம், மார்ச் 31ஆம் திகதி, 80 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, எஹெலியகொடையைச் சேர்ந்த ஆண்
570ஆவது மரணம், மார்ச் 31ஆம் திகதி, 80 வயதான, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கட்டுகஸ்தோட்டையைச் சேர்ந்த பெண்.
569ஆவது மரணம், மார்ச் 31ஆம் திகதி, 74 வயதான, வெலிக்கந்தை சிகிச்சை நிலையத்தில் மரணமடைந்த, ஏறாவூரைச் சேர்ந்த ஆண்
568ஆவது மரணம், மார்ச் 31ஆம் திகதி, 85 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த பெண்.
566ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 67 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
565ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 02ஆம் திகதி, 55 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறை தெற்கைச் சேர்ந்த ஆண்
564ஆவது மரணம், மார்ச் 28ஆம் திகதி, 45 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
563ஆவது மரணம், மார்ச் 29ஆம் திகதி, 63 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கந்தானையைச் சேர்ந்த ஆண்
562ஆவது மரணம், மார்ச் 28ஆம் திகதி, 70 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, எதுல்கோட்டேயைச் சேர்ந்த ஆண்.
561ஆவது மரணம், டிசம்பர் 29ஆம் திகதி, 35 வயதான, மாவனல்லை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாவனல்லையைச் சேர்ந்த ஆண்.
560ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 60 வயதான, மாவனல்லை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
559ஆவது மரணம், மார்ச் 25ஆம் திகதி, 82 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 06ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
558ஆவது மரணம், மார்ச் 25ஆம் திகதி, 70 வயதான, களுத்துறை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மத்துகமையைச் சேர்ந்த ஆண்.
557ஆவது மரணம், மார்ச் 24ஆம் திகதி, 64 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கண்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
556ஆவது மரணம், மார்ச் 24ஆம் திகதி, 64 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நிரிஎல்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
555ஆவது மரணம், மார்ச் 24ஆம் திகதி, 79 வயதான, பதுளை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பசறையைச் சேர்ந்த ஆண்.
554ஆவது மரணம், மார்ச் 24ஆம் திகதி, 76 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த ஆண்.
553ஆவது மரணம், மார்ச் 21ஆம் திகதி, 65 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த பெண்.
552ஆவது மரணம், மார்ச் 22ஆம் திகதி, 63 வயதான, யாழ். போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நல்லூரைச் சேர்ந்த பெண்.
551ஆவது மரணம், மார்ச் 16ஆம் திகதி, 80 வயதான, கராபிட்டி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, காலியைச் சேர்ந்த ஆண்.
550ஆவது மரணம், மார்ச் 22ஆம் திகதி, 51 வயதான, கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பண்டாரகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
549ஆவது மரணம், மார்ச் 22ஆம் திகதி, 68 வயதான, மினுவாங்கொடை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கடவத்தையைச் சேர்ந்த ஆண்.
548ஆவது மரணம், மார்ச் 22ஆம் திகதி, 78 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நுகதலாவவைச் சேர்ந்த ஆண்.
547ஆவது மரணம், மார்ச் 21ஆம் திகதி, 78 வயதான, குருணாகல் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வேஉடவைச் சேர்ந்த ஆண்.
546ஆவது மரணம், மார்ச் 19ஆம் திகதி, 64 வயதான, அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மெதிரிகிரியவைச் சேர்ந்த பெண்.
545ஆவது மரணம், மார்ச் 14ஆம் திகதி, 85 வயதான, கண்டி தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பூவெலிகடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
544ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 10ஆம் திகதி, 73 வயதான, தனது வீட்டில் மரணமடைந்த, சிலாவத்துறையைச் சேர்ந்த ஆண்.
543ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 18ஆம் திகதி, 72 வயதான, தனது வீட்டில் மரணமடைந்த, கணேமுல்லவைச் சேர்ந்த பெண்.
542ஆவது மரணம், மார்ச் 14ஆம் திகதி, 96 வயதான, தனது வீட்டில் மரணமடைந்த, புறக்கோட்டையைச் சேர்ந்த பெண்.
541ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 19ஆம் திகதி, 83 வயதான, தனது வீட்டில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த பெண்.
540ஆவது மரணம், மார்ச் 17ஆம் திகதி, 79 வயதான, கண்டி பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, சுதுஹும்பொலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
539ஆவது மரணம், மார்ச் 18ஆம் திகதி, 70 வயதான, கண்டி பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொல்கஹவெலவைச் சேர்ந்த பெண்.
538ஆவது மரணம், மார்ச் 17ஆம் திகதி, 60 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இப்பாகமுவவைச் சேர்ந்த ஆண்.
537ஆவது மரணம், மார்ச் 16ஆம் திகதி, 70 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஆடிகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
536ஆவது மரணம், மார்ச் 17ஆம் திகதி, 72 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொல்கஸ்ஓவிட்டவைச் சேர்ந்த பெண்.
535ஆவது மரணம், மார்ச் 16ஆம் திகதி, 72 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மெதிரிகிரியவைச் சேர்ந்த ஆண்.
534ஆவது மரணம், மார்ச் 16ஆம் திகதி, 59 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நீர்கொழும்பைச் சேர்ந்த ஆண்.
533ஆவது மரணம், மார்ச் 15ஆம் திகதி, 75 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கண்டியைச் சேர்ந்த பெண்.
532ஆவது மரணம், மார்ச் 14ஆம் திகதி, 86 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறையைச் சேர்ந்த பெண்.
531ஆவது மரணம், மார்ச் 10ஆம் திகதி, 76 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பமுணுகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
530ஆவது மரணம், மார்ச் 08ஆம் திகதி, 61 வயதான, கொழும்பு வடக்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொச்சிக்கடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
529ஆவது மரணம், மார்ச் 13ஆம் திகதி, 78 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கம்பஹாவைச் சேர்ந்த பெண்.
528ஆவது மரணம், மார்ச் 13ஆம் திகதி, 94 வயதான, யாழ். போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த பெண்.
527ஆவது மரணம், மார்ச் 14ஆம் திகதி, 73 வயதான, அம்பாந்தோட்டை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெலிகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
526ஆவது மரணம், மார்ச் 12ஆம் திகதி, 48 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கனத்தேவெவவைச் சேர்ந்த பெண்.
525ஆவது மரணம், மார்ச் 12ஆம் திகதி, 73 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொல்கஸ்ஓவிட்டவைச் சேர்ந்த ஆண்.
524ஆவது மரணம், மார்ச் 10ஆம் திகதி, 65 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ராகமையைச் சேர்ந்த ஆண்.
523ஆவது மரணம், மார்ச் 11ஆம் திகதி, 72 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த பெண்.
522ஆவது மரணம், மார்ச் 11ஆம் திகதி, 75 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மொரட்டுவையைச் சேர்ந்த ஆண்.
521ஆவது மரணம், மார்ச் 11ஆம் திகதி, 72 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அக்கரைப்பற்றைச் சேர்ந்த பெண்.
520ஆவது மரணம், மார்ச் 11ஆம் திகதி, 68 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெஹிவளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
519ஆவது மரணம், மார்ச் 11ஆம் திகதி, 67 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிபிலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
518ஆவது மரணம், மார்ச் 11ஆம் திகதி, 80 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மத்தேகொடயைச் சேர்ந்த பெண்.
517ஆவது மரணம், மார்ச் 09ஆம் திகதி, 63 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அங்குலானையைச் சேர்ந்த பெண்.
516ஆவது மரணம், மார்ச் 08ஆம் திகதி, 56 வயதான, நாவலபிட்டி மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நாவலப்பிட்டியைச் சேர்ந்த பெண்.
515ஆவது மரணம், மார்ச் 10ஆம் திகதி, 77 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நுகேகொடையைச் சேர்ந்த பெண்.
514ஆவது மரணம், மார்ச் 08ஆம் திகதி, 53 வயதான, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அலவத்துகொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
513ஆவது மரணம், மார்ச் 08ஆம் திகதி, 57 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 09ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
512ஆவது மரணம், மார்ச் 08ஆம் திகதி, 74 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
511ஆவது மரணம், மார்ச் 08ஆம் திகதி, 62 வயதான, வெலிசறை காச நோய் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ராகமையைச் சேர்ந்த ஆண்.
510ஆவது மரணம், மார்ச் 09ஆம் திகதி, 57 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அக்குரணையைச் சேர்ந்த ஆண்.
509ஆவது மரணம், மார்ச் 07ஆம் திகதி, 76 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹொரபேயைச் சேர்ந்த ஆண்.
508ஆவது மரணம், மார்ச் 09ஆம் திகதி, 81 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, உடுவிலைச் சேர்ந்த பெண்.
507ஆவது மரணம், மார்ச் 08ஆம் திகதி, 59 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கன்னத்தோட்டையைச் சேர்ந்த ஆண்.
506ஆவது மரணம், மார்ச் 07ஆம் திகதி, 78 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாத்தறையைச் சேர்ந்த பெண்.
505ஆவது மரணம், மார்ச் 08ஆம் திகதி, 51 வயதான, கொத்தலாவல வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பரவர்தனஓயாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
504ஆவது மரணம், மார்ச் 06ஆம் திகதி, 19  வயதான, கண்டி பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நுகேகொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
503ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 20ஆம் திகதி, 72 வயதான, அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பல்லேகலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
502ஆவது மரணம், டிசம்பர் 20ஆம் திகதி, 67 வயதான, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கன்னத்தோட்டையைச் சேர்ந்த ஆண்.
501ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 25ஆம் திகதி, 77 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாத்தறையைச் சேர்ந்த பெண்.
500ஆவது மரணம், மார்ச் 07ஆம் திகதி, 72 வயதான, பதுளை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பரவர்தனஓயாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
499ஆவது மரணம், மார்ச் 07ஆம் திகதி, 82 வயதான, தம்பதெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நுகேகொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
498ஆவது மரணம், மார்ச் 02ஆம் திகதி, 74 வயதான, கரவனல்ல ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பல்லேகலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
497ஆவது மரணம், மார்ச் 05ஆம் திகதி, 77 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பத்தரமுல்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
496ஆவது மரணம், மார்ச் 06ஆம் திகதி, 65 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த ஆண்.
495ஆவது மரணம், மார்ச் 05ஆம் திகதி, .. வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 09ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
494ஆவது மரணம், மார்ச் 05ஆம் திகதி, 83 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தொடங்கொடையைச் சேர்ந்த பெண்.
493ஆவது மரணம், மார்ச் 05ஆம் திகதி, 39 வயதான, கண்டி பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இராஜகிரியவைச் சேர்ந்த ஆண்.
492ஆவது மரணம், மார்ச் 05ஆம் திகதி, 67 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
491ஆவது மரணம், மார்ச் 05ஆம் திகதி, 81 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
490ஆவது மரணம், மார்ச் 05ஆம் திகதி, 84 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அட்டாலவைச் சேர்ந்த பெண்.
489ஆவது மரணம், மார்ச் 03ஆம் திகதி, 70 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொரலஸ்கமுவவைச் சேர்ந்த பெண்.
488ஆவது மரணம், மார்ச் 01ஆம் திகதி, 62 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மட்டக்குளியைச் சேர்ந்த பெண்.
487ஆவது மரணம், மார்ச் 02ஆம் திகதி, 72 வயதான, கொழும்பிலுள்ள தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த பெண்.
486ஆவது மரணம், மார்ச் 04ஆம் திகதி, 78 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கிரிஉல்லவைச் சேர்ந்த பெண்.
485ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 22ஆம் திகதி, 53 வயதான, கண்டி பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, உஸ்ஸாபிட்டியவைச் சேர்ந்த பெண்.
484ஆவது மரணம், மார்ச் 03ஆம் திகதி, 65 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஏறாவூரைச் சேர்ந்த பெண்.
483ஆவது மரணம், மார்ச் 02ஆம் திகதி, 63 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கலேவலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
482ஆவது மரணம், மார்ச் 01ஆம் திகதி, 63 வயதான, அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
481ஆவது மரணம், மார்ச் 02ஆம் திகதி, 63 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிலிமத்தலாவையைச் சேர்ந்த பெண்.
480ஆவது மரணம், மார்ச் 01ஆம் திகதி, 73 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிலியந்தலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
479ஆவது மரணம், மார்ச் 02ஆம் திகதி, 78 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த பெண்.
478ஆவது மரணம், மார்ச் 01ஆம் திகதி, 89 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 05ஐச் சேர்ந்த பெண்.
477ஆவது மரணம், மார்ச் 01ஆம் திகதி, 87 வயதான, வீட்டில் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த பெண்.
476ஆவது மரணம், மார்ச் 01ஆம் திகதி, 75 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பூஜாபிட்டியவைச் சேர்ந்த ஆண்.
475ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 28ஆம் திகதி, 61 வயதான, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கண்டியைச் சேர்ந்த பெண்.
474ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 11ஆம் திகதி, 83 வயதான, கரவனெல்ல வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த,புளத்கொஹுபிட்டியவைச் சேர்ந்த ஆண்.
473ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 26ஆம் திகதி, 75 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
472ஆவது மரணம், மார்ச் 01ஆம் திகதி, 73 வயதான, குருணாகல் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கணேமுல்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
471ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 26ஆம் திகதி, 87 வயதான, கொழும்பு தெற்கு  போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குருணாகலைச் சேர்ந்த ஆண்.
470ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 26ஆம் திகதி, 81 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அநுராதபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆண்.
469ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 28ஆம் திகதி, 51 வயதான, கொழும்பு வடக்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கம்பஹாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
468ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 27ஆம் திகதி, 79 வயதான, வத்துபிட்டிவல ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ருக்கஹவிலவைச் சேர்ந்த பெண்.
467ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 28ஆம் திகதி, 59 வயதான, தொம்பே மாவட்ட போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெமலகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
466ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 28ஆம் திகதி, 55 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 05ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
465ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 27ஆம் திகதி, 56 வயதான, குருணாகல் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பன்னிபிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
464ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 25ஆம் திகதி, 71 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வியாங்கொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
463ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 26ஆம் திகதி, 71 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 09ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
462ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 25ஆம் திகதி, 70 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கண்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
461ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 26ஆம் திகதி, 72 வயதான, ஹோமாகம ஆதார போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நாரஹேன்பிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
460ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 25ஆம் திகதி, 69 வயதான, ஹோமாகம ஆதார போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நவதகலயைச் சேர்ந்த ஆண்.
459ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 25ஆம் திகதி, 83 வயதான, கிரிபத்கொடை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
458ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 21ஆம் திகதி, 62 வயதான, கொழும்பு வடக்கு போதனாவைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொட்டுகொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
457ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 24ஆம் திகதி, 60 வயதான, கொழும்பு வடக்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
456ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 23ஆம் திகதி, 55 வயதான, கொழும்பு வடக்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொட்டுகொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
455ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 21ஆம் திகதி, 69 வயதான, கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கல்கிஸ்ஸையைச் சேர்ந்த பெண்.
454ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 24ஆம் திகதி, 68 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொரலஸ்கமுவவைச் சேர்ந்த பெண்.
453ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 21ஆம் திகதி, 83 வயதான, நுவரெலியா மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வலப்பனையைச் சேர்ந்த ஆண்.
452ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 20ஆம் திகதி, 76 வயதான, நுவரெலியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நுவரெலியாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
451ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 22ஆம் திகதி, 75 வயதான, அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
450ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 20ஆம் திகதி, 77 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
449ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 22ஆம் திகதி, 83 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மினுவாங்கொடையைச் சேர்ந்த பெண்.
448ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 20ஆம் திகதி, 69 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
447ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 19ஆம் திகதி, 82 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, நுகேகொடையைச் சேர்ந்த பெண்.
446ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 20ஆம் திகதி, 33 வயதான,  குருணாகல் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, துனகஹவையைச் சேர்ந்த பெண்.
445ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 20ஆம் திகதி, 72 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹட்டனைச் சேர்ந்த ஆண்.
444ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 20ஆம் திகதி, 90 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்மலானையைச் சேர்ந்த ஆண்.
443ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 14ஆம் திகதி, 83 வயதான, குருணாகல் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குடாகல்கமுவவைச் சேர்ந்த ஆண்.
442ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 19ஆம் திகதி, 68 வயதான, கொழும்பு தெற்கு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிட்டகோட்டேயைச் சேர்ந்த ஆண்.
441ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 20ஆம் திகதி, 68 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குருத்தலாவையைச் சேர்ந்த ஆண்.
440ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 19ஆம் திகதி, 65 வயதான, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிபிலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
439ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 16ஆம் திகதி, 72 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, வஸ்கடுவவைச் சேர்ந்த பெண்.
438ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 16ஆம் திகதி, 58 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, களுத்துறையைச் சேர்ந்த ஆண்.
437ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 21ஆம் திகதி, 82 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெள்ளவத்தையைச் சேர்ந்த ஆண்.
436ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 21ஆம் திகதி, 74 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த பெண்.
435ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 20ஆம் திகதி, 78 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, திஹாரியைச் சேர்ந்த ஆண்.
434ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 19ஆம் திகதி, 66 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குருவிட்டவைச் சேர்ந்த ஆண்.
433ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 18ஆம் திகதி, 63 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நுகேகொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
432ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 19ஆம் திகதி, 73 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கலகெடிஹேனவைச் சேர்ந்த ஆண்.
431ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 18ஆம் திகதி, 83 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
430ஆவது மரணம், ஜனவரி 20ஆம் திகதி, 81 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண்.
429ஆவது மரணம், ஜனவரி 22ஆம் திகதி, 74 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வாழைத்தோட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்.
428ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 17ஆம் திகதி, 86 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
427ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 18ஆம் திகதி, 52 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெகட்டனவைச் சேர்ந்த ஆண்.
426ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 17ஆம் திகதி, 20 வயதான, மஹியங்கணை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ரிதீமாலியத்தவைச் சேர்ந்த பெண்.
425ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 16ஆம் திகதி, 43 வயதான, வெலிசறை காச நோய் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மீகொடவைச் சேர்ந்த ஆண்.
424ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 17ஆம் திகதி, 58 வயதான, வெலிக்கந்தை விசேட சிகிச்சை நிலையத்தில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
423ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 16ஆம் திகதி, 67 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, தெமட்டகொடையைச் சேர்ந்த பெண்.
422ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 17ஆம் திகதி, 82 வயதான, மினுவாங்கொடை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அம்பலாங்கொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
421ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 03ஆம் திகதி, 82 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொச்சிக்கடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
420ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 17ஆம் திகதி, 74 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிலியந்தலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
419ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 15ஆம் திகதி, 69 வயதான, கம்பளை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, விலஓயாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
418ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 72 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பாணந்துறையைச் சேர்ந்த ஆண்.
417ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 07ஆம் திகதி, 81 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, ஹுன்னஸ்கிரியவைச் சேர்ந்த பெண்.
416ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 63 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, நைனாமடுவைச் சேர்ந்த ஆண்.
415ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 10ஆம் திகதி, 69 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, அம்பலாங்கொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
414ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 76 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொச்சிக்கடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
413ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 83 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பிலியந்தலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
412ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 16ஆம் திகதி, 86 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, விலஓயாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
411ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 12ஆம் திகதி, 65 வயதான, நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பாணந்துறையைச் சேர்ந்த ஆண்.
410ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 11ஆம் திகதி, 46 வயதான, நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹுன்னஸ்கிரியவைச் சேர்ந்த பெண்.
409ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 13ஆம் திகதி, 62 வயதான, மாரவில ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நைனாமடுவைச் சேர்ந்த ஆண்.
408ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 15ஆம் திகதி, 65 வயதான, அம்பாந்தோட்டை மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அம்பலாங்கொடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
407ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 09ஆம் திகதி, 77 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொச்சிக்கடையைச் சேர்ந்த ஆண்.
406ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 11ஆம் திகதி, 48 வயதான, பாணந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிலியந்தலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
405ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 13ஆம் திகதி, 40 வயதான, கொத்தலாவல மருத்துவ பீடத்தில் மரணமடைந்த, விலஓயாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
404ஆவது மரணம், ஜனவரி 27ஆம் திகதி, 74 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பாணந்துறையைச் சேர்ந்த ஆண்.
403ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 14ஆம் திகதி, 70 வயதான, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹுன்னஸ்கிரியவைச் சேர்ந்த பெண்.
402ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 14ஆம் திகதி, 68 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த பெண்.
401ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 14ஆம் திகதி, 80 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நுகேகொடையைச் சேர்ந்த பெண்.
400ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 15ஆம் திகதி, 57 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹங்வெல்லவைச் சேர்ந்த பெண்.
399ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 14ஆம் திகதி, 48 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பல்லெதலவின்னவைச் சேர்ந்த ஆண்.
398ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 14ஆம் திகதி, 78 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, திவுலன்கடவலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
397ஆவது மரணம், ஜனவரி 28ஆம் திகதி, 79 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த பெண்.
396ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 13ஆம் திகதி, 51 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கம்பளையைச் சேர்ந்த பெண்.
395ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 11ஆம் திகதி, 82 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பேராதெனியவைச் சேர்ந்த பெண்.
394ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 11ஆம் திகதி, 60 வயதான, மாத்தளை மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மஹவெலவைச் சேர்ந்த பெண்.
393ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 13ஆம் திகதி, 65 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குருணாகலைச் சேர்ந்த பெண்.
392ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 14ஆம் திகதி, 72 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அங்கொடையைச் சேர்ந்த பெண்.
391ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 14ஆம் திகதி, 85 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொத்தட்டுவவைச் சேர்ந்த ஆண்.
390ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 13ஆம் திகதி, 53 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
389ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 09ஆம் திகதி, 69 வயதான, கண்டி பொது  வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
388ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 13ஆம் திகதி, 46 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொட்டாஞ்சேனையைச் சேர்ந்த பெண்.
387ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 13ஆம் திகதி, 77 வயதான, வத்துபிட்டிவல ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மத்துகமையைச் சேர்ந்த ஆண்.
386ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 12ஆம் திகதி, 70 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொட்டகலையைச் சேர்ந்த பெண்.
385ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 11ஆம் திகதி, 83 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, உடதலவின்னவைச் சேர்ந்த பெண்.
384ஆவது மரணம், ஜனவரி 28ஆம் திகதி, 49 வயதான, வெலிசறை காச நோய் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
383ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 59 வயதான, வெலிசறை காச நோய் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
382ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 11ஆம் திகதி, 69 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொட்டாஞ்சேனையைச் சேர்ந்த ஆண்.
381ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 11ஆம் திகதி, 79 வயதான, அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மத்துகமையைச் சேர்ந்த ஆண்.
380ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 09ஆம் திகதி, 63 வயதான, நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொட்டகலையைச் சேர்ந்த ஆண்.
379ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 02ஆம் திகதி, 64 வயதான, கண்டி பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, உடதலவின்னவைச் சேர்ந்த பெண்.
378ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 10ஆம் திகதி, 42 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண்.
377ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 08ஆம் திகதி, 70 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொட்டாஞ்சேனையைச் சேர்ந்த பெண்.
376ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 09ஆம் திகதி, 83 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 05ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
375ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 10ஆம் திகதி, 61 வயதான, இரணவில சிகிச்சை நிலையத்தில் மரணமடைந்த, வெல்லம்பிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண்.
374ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 10ஆம் திகதி, 75 வயதான, திவுலபிட்டி மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கம்பஹாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
373ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 09ஆம் திகதி, 67 வயதான, IDH  வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அளுத்கமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
372ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 08ஆம் திகதி, 51 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த பெண்.
371ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 09ஆம் திகதி, 73 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 05ஐச் சேர்ந்த பெண்.
370ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 06ஆம் திகதி, 74 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாவனல்லையைச் சேர்ந்த ஆண்.
369ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 08ஆம் திகதி, 73 வயதான, நாரம்மல மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குருதெனியவைச் சேர்ந்த ஆண்.
368ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 02ஆம் திகதி, 56 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹொரணையைச் சேர்ந்த ஆண்.
367ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 09ஆம் திகதி, 81 வயதான, கொத்தலாவல போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஊர்காவற்துறையைச் சேர்ந்த பெண்.
366ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 08ஆம் திகதி, 45 வயதான, தெல்தெனிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த பெண்.
365ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 08ஆம் திகதி, 73 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாவனல்லையைச் சேர்ந்த ஆண்.
364ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 42 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குருதெனியவைச் சேர்ந்த ஆண்.
363ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 08ஆம் திகதி, 61 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹொரணையைச் சேர்ந்த ஆண்.
362ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 07ஆம் திகதி, 76 வயதான, யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஊர்காவற்துறையைச் சேர்ந்த பெண்.
361ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 07ஆம் திகதி, 45 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த பெண்.
360ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 07ஆம் திகதி, 70 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நீர்கொழும்பைச் சேர்ந்த ஆண்.
359ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 08ஆம் திகதி, 50 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, குருணாகலைச் சேர்ந்த ஆண்.
358ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 08ஆம் திகதி, 61 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அநுராதபுரத்தைச் சேர்ந்த பெண்.
357ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 95 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
356ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 06ஆம் திகதி, 84 வயதான, மஹரகம புற்றுநோய் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, முந்தளத்தைச் சேர்ந்த ஆண்.
355ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 06ஆம் திகதி, 75 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மஹரகமவைச் சேர்ந்த பெண்.
354ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி, 66 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண்.
353ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 66 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
352ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி, 61 வயதான, தங்கொட்டுவ மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களனியைச் சேர்ந்த ஆண்.
351ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 48 வயதான, மஹரகம புற்றுநோய் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, முந்தளத்தைச் சேர்ந்த ஆண்.
350ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி, 76 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மஹரகமவைச் சேர்ந்த பெண்.
349ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 82 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண்.
348ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி, 85 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
347ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 06ஆம் திகதி, 83 வயதான, தங்கொட்டுவ மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களனியைச் சேர்ந்த ஆண்.
346ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 56 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மொரட்டுவையைச் சேர்ந்த ஆண்.
345ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 05ஆம் திகதி, 73 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கடவத்தயைச் சேர்ந்த பெண்.
344ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 06ஆம் திகதி, 77 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொச்சிக்கடையைச் சேர்ந்த பெண் .
343ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி, 63 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மட்டக்குளியைச் சேர்ந்த ஆண்.
342ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி, 72 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொகவந்தலாவையைச் சேர்ந்த ஆண்.
341ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி, 89 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நாவலவைச் சேர்ந்த ஆண்.
340ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 02ஆம் திகதி, 75 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 03ஐச் சேர்ந்த ஆண்.
339ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி, 72 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நுவரெலியாவைச் சேர்ந்த ஆண்.
338ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 78 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, திக்வெல்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
337ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 02ஆம் திகதி, 66 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பியகமவைச் சேர்ந்த ஆண்.
336ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 04ஆம் திகதி, 53 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹெட்டிபொலவைச் சேர்ந்த ஆண் .
335ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 03ஆம் திகதி, 70 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கட்டுகஸ்தோட்டையைச் சேர்ந்த ஆண்.
334ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 03ஆம் திகதி, 82 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, வேஉடவைச் சேர்ந்த ஆண்.
333ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 03ஆம் திகதி, 58 வயதான, கராபிட்டி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மக்கொனயைச் சேர்ந்த ஆண்.
332ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 70 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, யட்டியாந்தோட்டையைச் சேர்ந்த ஆண்.
331ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 02ஆம் திகதி, 66 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நீர்கொழும்பைச் சேர்ந்த ஆண்.
330ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 67 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, தேவாலபொலயைச் சேர்ந்த ஆண்.
329ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 02ஆம் திகதி, 89 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, வல்கம்முல்லவைச் சேர்ந்த ஆண்.
328ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 02ஆம் திகதி, 32 வயதான, கராபிட்டி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ராகமையைச் சேர்ந்த ஆண் வைத்தியர்.
327ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 18 மாதங்களான, ரிஜ்வே சிறுவர் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த ஆண் குழந்தை.
326ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 80 வயதான, பிம்புர மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நிட்டம்புவவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
325ஆவது மரணம், ஜனவரி 31ஆம் திகதி, 82 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
324ஆவது மரணம், ஜனவரி 29ஆம் திகதி, 67 வயதான, கராபிட்டி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெலிகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
323ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 77 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அங்குருவாதொட்டயைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
322ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 73 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கடுவலயைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
321ஆவது மரணம், ஜனவரி 30ஆம் திகதி, 39 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
320ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 69 வயதான, கம்பஹா மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அங்குருவாதொட்டயைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
319ஆவது மரணம், ஜனவரி 31ஆம் திகதி, 72 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கடுவலயைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
318ஆவது மரணம், பெப்ரவரி 01ஆம் திகதி, 69 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
317ஆவது மரணம், ஜனவரி 31ஆம் திகதி, 75 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
316ஆவது மரணம், ஜனவரி 30ஆம் திகதி, 69 வயதான, ஹொரணை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அங்குருவாதொட்டயைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
315ஆவது மரணம், ஜனவரி 27ஆம் திகதி, 68 வயதான, நெவில் பெனாண்டோ வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கடுவலயைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
314ஆவது மரணம், ஜனவரி 31ஆம் திகதி, 39 வயதான, வெலிசறை காச நோய் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
313ஆவது மரணம், ஜனவரி 30ஆம் திகதி, 63 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
312ஆவது மரணம், ஜனவரி 30ஆம் திகதி, 39 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வாதுவையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
311ஆவது மரணம், ஜனவரி 29ஆம் திகதி, 62 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்புப்படை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மடுவலவைச் சேர்ந்த பெண்.
310ஆவது மரணம், ஜனவரி 28ஆம் திகதி, 93 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
309ஆவது மரணம், ஜனவரி 29ஆம் திகதி, 79 வயதான, களுத்துறை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இராஜகிரியவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
308ஆவது மரணம், ஜனவரி 29ஆம் திகதி, 58 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொகுணுவிட்டவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
307ஆவது மரணம், ஜனவரி 29ஆம் திகதி, 52 வயதான, பாணந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
306ஆவது மரணம், ஜனவரி 27ஆம் திகதி, 61 வயதான, இரணவில சிகிச்சை மையத்தில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
305ஆவது மரணம், ஜனவரி 28ஆம் திகதி, 66 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்தினபுரியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
304ஆவது மரணம், ஜனவரி 29ஆம் திகதி, 63 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, சாய்ந்தமருதைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
303ஆவது மரணம், ஜனவரி 29ஆம் திகதி, 43 வயதான, கொத்தலாவல பாதுகாப்புப்படை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிலியந்தலையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
302ஆவது மரணம், ஜனவரி 28ஆம் திகதி, 80 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மொரட்டுவையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
301ஆவது மரணம், ஜனவரி 24ஆம் திகதி, 90 வயதான, களுத்துறை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
300ஆவது மரணம், ஜனவரி 28ஆம் திகதி, 58 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, காலியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
299ஆவது மரணம், ஜனவரி 27ஆம் திகதி, 67 வயதான, பாணந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பாணந்துறையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
298ஆவது மரணம், ஜனவரி 27ஆம் திகதி, 65 வயதான, இரணவில சிகிச்சை மையத்தில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
297ஆவது மரணம், ஜனவரி 21ஆம் திகதி, 62 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கோனபொலவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
296ஆவது மரணம், ஜனவரி 24ஆம் திகதி, 67 வயதான, கொழும்பிலுள்ள தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கோனபொலவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
295ஆவது மரணம், ஜனவரி 16ஆம் திகதி, 61 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
294ஆவது மரணம், ஜனவரி 27ஆம் திகதி, 61 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ராகமையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
293ஆவது மரணம், ஜனவரி 28ஆம் திகதி, 76 வயதான, இரத்தினபுரி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கோனபொலவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
292ஆவது மரணம், ஜனவரி 28ஆம் திகதி, 73 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
291ஆவது மரணம், ஜனவரி 26ஆம் திகதி, 86 வயதான, இத்தேபான மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ராகமையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
290ஆவது மரணம், ஜனவரி 26ஆம் திகதி, 74 வயதான, ஹொரணை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கோனபொலவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
289ஆவது மரணம், ஜனவரி 27ஆம் திகதி, 43 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
288ஆவது மரணம், ஜனவரி 26ஆம் திகதி, 71 வயதான, IDH இல் மரணமடைந்த, ராகமையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
287ஆவது மரணம், ஜனவரி 24ஆம் திகதி, 71 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெரணியகலவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
286ஆவது மரணம், ஜனவரி 24ஆம் திகதி, 76 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வரகாகொடயைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
285ஆவது மரணம், ஜனவரி 24ஆம் திகதி, 43 வயதான, ஹோமாகம வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெரணியகலவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
284ஆவது மரணம், ஜனவரி 25ஆம் திகதி, 49 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பேருவளையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
283ஆவது மரணம், ஜனவரி 24ஆம் திகதி, 65 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பூஜாபிட்டியவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
282ஆவது மரணம், ஜனவரி 21ஆம் திகதி, 84 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மருதானையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
281ஆவது மரணம், ஜனவரி 23ஆம் திகதி, 77 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
280ஆவது மரணம், ஜனவரி 22ஆம் திகதி, 82 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ரணாலவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
279ஆவது மரணம், ஜனவரி 22ஆம் திகதி, 69 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கல்கிஸ்ஸையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
278ஆவது மரணம், ஜனவரி 22ஆம் திகதி, 51 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹோமகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
277ஆவது மரணம், ஜனவரி 22ஆம் திகதி, 82 வயதான, IDH இல் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
276ஆவது மரணம், ஜனவரி 19ஆம் திகதி, 46 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அத்துருகிரியவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
275ஆவது மரணம், ஜனவரி 20ஆம் திகதி, 71 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பேலியகொடையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
274ஆவது மரணம், ஜனவரி 20ஆம் திகதி, 53 வயதான, IHD இல் மரணமடைந்த, மல்லவகெதரவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
273ஆவது மரணம், ஜனவரி 14ஆம் திகதி, 70 வயதான, நெவில் பெனாண்டோ வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாளிகாவத்தையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
272ஆவது மரணம், ஜனவரி 17ஆம் திகதி, 78 வயதான, நெவில் பெனாண்டோ வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 06ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
271ஆவது மரணம், ஜனவரி 18ஆம் திகதி, 68 வயதான, அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அரநாயக்கவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
270ஆவது மரணம், ஜனவரி 18ஆம் திக-தி, 65 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்தினபுரியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
269ஆவது மரணம், ஜனவரி 18ஆம் திகதி, 63 வயதான, இரணவில சிகிச்சை நிலையத்தில் மரணமடைந்த, தெஹிவளையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
268ஆவது மரணம், ஜனவரி 14ஆம் திகதி, 65 வயதான, களுத்துறை மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறை தெற்கைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
267ஆவது மரணம், ஜனவரி 15ஆம் திகதி, 75 வயதான, முதியோர் இல்லத்தில் மரணமடைந்த, மோதறையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
266ஆவது மரணம், ஜனவரி 15ஆம் திகதி, 80 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
265ஆவது மரணம், ஜனவரி 17ஆம் திகதி, 63 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 03ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
264ஆவது மரணம், ஜனவரி 17ஆம் திகதி, 75 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, உடுதும்பறையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
263ஆவது மரணம், ஜனவரி 17ஆம் திகதி, 83 வயதான, IDH இல் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
262ஆவது மரணம், ஜனவரி 17ஆம் திகதி, 66 வயதான, IDH இல் மரணமடைந்த, பொலன்னறுவையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
261ஆவது மரணம், ஜனவரி 16ஆம் திகதி, 72 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெஹிவளையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
260ஆவது மரணம், ஜனவரி 16ஆம் திகதி, 87 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கேகாலையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
259ஆவது மரணம், ஜனவரி 15ஆம் திகதி, 27 வயதான, நுவரெலியா மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, உடபுசல்லாவையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
258ஆவது மரணம், ஜனவரி 14ஆம் திகதி, 75 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொரளையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
257ஆவது மரணம், ஜனவரி 13ஆம் திகதி, 63 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
256ஆவது மரணம், ஜனவரி 16ஆம் திகதி, 82 வயதான, IDHஇல் மரணமடைந்த, எதுல்கோட்டேயைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
255ஆவது மரணம், ஜனவரி 13ஆம் திகதி, 75 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
254ஆவது மரணம், ஜனவரி 13ஆம் திகதி, 78 வயதான, இரணவில சிகிச்சை நிலையத்தில் மரணமடைந்த, நாவலப்பிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
253ஆவது மரணம், ஜனவரி 15ஆம் திகதி, 60 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
252ஆவது மரணம், ஜனவரி 15ஆம் திகதி, 90 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கிரிபத்கொடையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
251ஆவது மரணம், ஜனவரி 12ஆம் திகதி, 53 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
250ஆவது மரணம், ஜனவரி 14ஆம் திகதி, 57 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கிந்தோட்டையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
249ஆவது மரணம், ஜனவரி 14ஆம் திகதி, 72 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கல்கமுவவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
248ஆவது மரணம், ஜனவரி 12ஆம் திகதி, 47 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தும்மலசூரியவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
247ஆவது மரணம், ஜனவரி 12ஆம் திகதி, 89 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
246ஆவது மரணம், ஜனவரி 12ஆம் திகதி, 81 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
245ஆவது மரணம், ஜனவரி 12ஆம் திகதி, 66 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பத்தரமுல்லையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
244ஆவது மரணம், ஜனவரி 12ஆம் திகதி, 65 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெல்லம்பிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
243ஆவது மரணம், ஜனவரி 12ஆம் திகதி, 84 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறை மாத்தளையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
242ஆவது மரணம், ஜனவரி 12ஆம் திகதி, 47 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹங்வெல்லவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
241ஆவது மரணம், ஜனவரி 10ஆம் திகதி, 82 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
240ஆவது மரணம், ஜனவரி 11ஆம் திகதி, 57 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
239ஆவது மரணம், ஜனவரி 10ஆம் திகதி, 67 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறை தெற்கைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
238ஆவது மரணம், ஜனவரி 10ஆம் திகதி, 70 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பண்டாரகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
237ஆவது மரணம், ஜனவரி 10ஆம் திகதி, 51 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
236ஆவது மரணம், ஜனவரி 08ஆம் திகதி, 36 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
235ஆவது மரணம், ஜனவரி 08ஆம் திகதி, 45 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மட்டக்குளியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
234ஆவது மரணம், ஜனவரி 07ஆம் திகதி, 61 வயதான, கொழும்பிலுள்ள தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இராஜகிரியவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
233ஆவது மரணம், ஜனவரி 06ஆம் திகதி, 52 வயதான, வெலிக்கடை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெலிக்கடை சிறையிலிருந்த ஆண் ஒருவர்.
232ஆவது மரணம், ஜனவரி 09ஆம் திகதி, 64 வயதான, இரத்தினபுரி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்தினபுரியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
231ஆவது மரணம், ஜனவரி 10ஆம் திகதி, 80 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
230ஆவது மரணம், ஜனவரி 08ஆம் திகதி, 62 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, நீர்கொழும்பு சிறையிலிருந்த ஆண் ஒருவர்.
229ஆவது மரணம், ஜனவரி 08ஆம் திகதி, 58 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஓபநாயகவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
228ஆவது மரணம், ஜனவரி 09ஆம் திகதி, 76 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெல்லம்பிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
224ஆவது மரணம், ஜனவரி 09ஆம் திகதி, 64 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, காத்தான்குடியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
226ஆவது மரணம், ஜனவரி 07ஆம் திகதி, 74 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கல்கிஸ்ஸையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
225ஆவது மரணம், ஜனவரி 06ஆம் திகதி, 87 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, ஹொரணையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
224ஆவது மரணம், ஜனவரி 07ஆம் திகதி, 72 வயதான, இரத்தினபுரி  போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்தினபுரியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
223ஆவது மரணம், ஜனவரி 08ஆம் திகதி, 75 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
222ஆவது மரணம், ஜனவரி 06ஆம் திகதி, 89 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
221ஆவது மரணம், ஜனவரி 07ஆம் திகதி, 68 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பேருவளையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
220ஆவது மரணம், ஜனவரி 06ஆம் திகதி, 53 வயதான, வத்துபிட்டிவல ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மீத்திரிகலவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
219ஆவது மரணம், ஜன*வரி 06ஆம் திகதி, 78 வயதான, நாரம்மல மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அளவ்வவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
218ஆவது மரணம், ஜனவரி 06ஆம் திகதி, 60 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
217ஆவது மரணம், ஜனவரி 02ஆம் திகதி, 75 வயதான, களுத்துறை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
216ஆவது மரணம், ஜனவரி 03ஆம் திகதி, 68 வயதான, மாத்தளை மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
215ஆவது மரணம், ஜனவரி 01ஆம் திகதி, 86 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
214ஆவது மரணம், ஜனவரி 02ஆம் திகதி, 71 வயதான, இரத்தினபுரி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்தினபுரியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
213ஆவது மரணம், ஜனவரி 03ஆம் திகதி, 76 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
212ஆவது மரணம், 212ஆவது மரணம், ஜனவரி 03ஆம் திகதி, 57 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெலிப்பன்னையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
211ஆவது மரணம், ஜனவரி 02ஆம் திகதி, 76 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
210ஆவது மரணம், டிசம்பர் 30ஆம் திகதி, 70-80 வயதான, மருதானை பொலிஸ் பிரிவில் மரணமடைந்த, அடையாளம் காணப்படாத ஆண் ஒருவர்.
209ஆவது மரணம், டிசம்பர் 30ஆம் திகதி, 93 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
208ஆவது மரணம், டிசம்பர் 29ஆம் திகதி, 63 வயதான, களுத்துறை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தர்காநகரைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
207ஆவது மரணம், டிசம்பர் 31ஆம் திகதி, 65 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அகலவத்தையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
206ஆவது மரணம், ஜனவரி 01ஆம் திகதி, 91 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
205ஆவது மரணம், ஜனவரி 01ஆம் திகதி, 67 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஆலையடிவேம்பைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
204ஆவது மரணம், டிசம்பர் 30ஆம் திகதி, 75 வயதான, இரத்தினபுரி போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பெல்மதுளையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
203ஆவது மரணம், டிசம்பர் 30ஆம் திகதி, 46 வயதான, கலேவல மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கலேவலவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
202ஆவது மரணம், டிசம்பர் 31ஆம் திகதி, 61 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 05ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
201ஆவது மரணம், டிசம்பர் 31ஆம் திகதி, 59 வயதான, அம்பன்பொல மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹோமாகமவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
200ஆவது மரணம், டிசம்பர் 28ஆம் திகதி, 72 வயதான, களுத்துறை பொது வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தர்காநகரைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
199ஆவது மரணம், டிசம்பர் 29ஆம் திகதி, 66 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
198ஆவது மரணம், டிசம்பர் 29ஆம் திகதி, 50 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
197ஆவது மரணம், டிசம்பர் 29ஆம் திகதி, 72 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
196ஆவது மரணம், டிசம்பர் 30ஆம் திகதி, 70 வயதான, மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மட்டக்களப்பைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
195ஆவது மரணம், டிசம்பர் 28ஆம் திகதி, 45 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெல்லம்பிட்டியவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
194ஆவது மரணம், டிசம்பர் 22ஆம் திகதி, 57 வயதான, களுத்துறை மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களுத்துறை தெற்கைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
193ஆவது மரணம், டிசம்பர் 28ஆம் திகதி, 83 வயதான, தெல்தெனிய ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெல்தெனியவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
192ஆவது மரணம், டிசம்பர் 24ஆம் திகதி, 90 வயதான, களுத்துறை மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தர்கா நகரைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
191ஆவது மரணம், டிசம்பர் 26ஆம் திகதி, 52 வயதான, அநுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வவுனியாச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
190ஆவது மரணம், டிசம்பர் 25ஆம் திகதி, 78 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கடவத்தவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
189ஆவது மரணம், டிசம்பர் 26ஆம் திகதி, 75 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ராகமையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
188ஆவது மரணம், டிசம்பர் 26ஆம் திகதி, 66 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிட்டகோட்டவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
187ஆவது மரணம், டிசம்பர் 26ஆம் திகதி, 67 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மோதறையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
186ஆவது மரணம், டிசம்பர் 24ஆம் திகதி, 54 வயதான, மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அட்டாளைச்சேனையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
185ஆவது மரணம், டிசம்பர் 20ஆம் திகதி, 60 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அகலவத்தையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
184ஆவது மரணம், டிசம்பர் 21ஆம் திகதி, 71 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, தெற்கு களுத்துறையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
183ஆவது மரணம், டிசம்பர் 20ஆம் திகதி, 72 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 07ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
182ஆவது மரணம், டிசம்பர் 22ஆம் திகதி, 15 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தங்கொட்டுவவைச் சேர்ந்த சிறுவன் ஒருவன்.
181ஆவது மரணம், டிசம்பர் 20ஆம் திகதி, 83 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
180ஆவது மரணம், டிசம்பர் 19ஆம் திகதி, 63 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, மக்கொனவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
179ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 77 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, தர்காநகரைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
178ஆவது மரணம், டிசம்பர் 19ஆம் திகதி, 55 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, , கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
177ஆவது மரணம், டிசம்பர் 17ஆம் திகதி, 68 வயதான, சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெலிக்கடை சிறையிலிருந்த ஆண் ஒருவர்.
176ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 49 வயதான, ஹொரண ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பண்டாரகமவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
175ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 44 வயதான, வெலிசறை காச நோய் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
174ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 71 வயதான, பிம்புர வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
173ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 52 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
172ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 71 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பனாகொடவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
171ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 83 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பண்டாரகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
170ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 88 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கிரிவத்துடுவவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
169ஆவது மரணம், டிசம்பர் 17ஆம் திகதி, 76 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
168ஆவது மரணம், டிசம்பர் 17ஆம் திகதி, 77 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
167ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 68 வயதான, வத்துபிட்டிவல ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வீரகுலவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
166ஆவது மரணம், டிசம்பர் 19ஆம் திகதி, 39 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
165ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 50 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, வத்துபிட்டிவலவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
164ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 76 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மஹரகமவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
163ஆவது மரணம், டிசம்பர் 18ஆம் திகதி, 76 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
162ஆவது மரணம், டிசம்பர் 15ஆம் திகதி, 86 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, மக்கொனவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
161ஆவது மரணம், டிசம்பர் 11ஆம் திகதி, 72 வயதான, அகலவத்தை ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, அகலவத்தையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
160ஆவது மரணம், டிசம்பர் 16ஆம் திகதி, 43 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பண்டாரகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
159ஆவது மரணம், டிசம்பர் 15ஆம் திகதி, 78 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 09ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
158ஆவது மரணம், டிசம்பர் 14ஆம் திகதி, 50 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
157ஆவது மரணம், டிசம்பர் 12ஆம் திகதி, 84 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மட்டக்குளியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
156ஆவது மரணம், டிசம்பர் 12ஆம் திகதி, 85 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
155ஆவது மரணம், டிசம்பர் 14ஆம் திகதி, 60 வயதான, கொழும்பு தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
154ஆவது மரணம், டிசம்பர் 13ஆம் திகதி, 65 வயதான, கொழும்பு தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
153ஆவது மரணம், டிசம்பர் 11ஆம் திகதி, 73 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பண்டாரகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
152ஆவது மரணம், டிசம்பர் 12ஆம் திகதி, 76 வயதான, அநுராதபுரம் மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மாத்தளையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
151ஆவது மரணம், டிசம்பர் 12ஆம் திகதி, 71 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வத்தளையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
150ஆவது மரணம், டிசம்பர் 12ஆம் திகதி, 62 வயதான, முல்ரேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
149ஆவது மரணம், டிசம்பர் 10ஆம் திகதி, 66 வயதான, ராகமை போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இம்புல்கொடவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
148ஆவது மரணம், டிசம்பர் 11ஆம் திகதி, 55 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
147ஆவது மரணம், டிசம்பர் 10ஆம் திகதி, 82 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
146ஆவது மரணம், டிசம்பர் 10ஆம் திகதி, 54 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெலிகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
145ஆவது மரணம், டிசம்பர் 10ஆம் திகதி, 66 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
144ஆவது மரணம், டிசம்பர் 09ஆம் திகதி, 62 வயதான, முல்லேரியா ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
143ஆவது மரணம், டிசம்பர் 08ஆம் திகதி, 10 நாட்களான, லேடி ரிஜ்வே வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த குழந்தை ஒன்று.
142ஆவது மரணம், டிசம்பர் 07ஆம் திகதி, 77 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொட்டாஞ்சேனையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
141ஆவது மரணம், டிசம்பர் 07ஆம் திகதி, 62 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, (இருப்பிடம் அறியப்படாத) கொழும்பு பகுதியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
140ஆவது மரணம், டிசம்பர் 05ஆம் திகதி, 71 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மக்கொனவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
139ஆவது மரணம், டிசம்பர் 05ஆம் திகதி, 80 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கஹதுடுவவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
138ஆவது மரணம், டிசம்பர் 06ஆம் திகதி, 98 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கோட்டையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
137ஆவது மரணம், டிசம்பர் 05ஆம் திகதி, 62 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெல்லம்பிட்டியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
136ஆவது மரணம், டிசம்பர் 02ஆம் திகதி, 66 வயதான, சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெலிக்கடை சிறையலிருந்த ஆண் ஒருவர்.
135ஆவது மரணம், டிசம்பர் 04ஆம் திகதி, 84 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
134ஆவது மரணம், நவம்பர் 28ஆம் திகதி, 81 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பண்டாரகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
133ஆவது மரணம், டிசம்பர் 04ஆம் திகதி, 56 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெமட்டகொடையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
132ஆவது மரணம், டிசம்பர் 01ஆம் திகதி, 53 வயதான, சிறை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, சிறைக்கைதியான ஆண் ஒருவர்.
131ஆவது மரணம், டிசம்பர் 03ஆம் திகதி, 91 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பண்டாரகமவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
130ஆவது மரணம், டிசம்பர் 04ஆம் திகதி, 72 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பிலியந்தலையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
129ஆவது மரணம், டிசம்பர் 03ஆம் திகதி, 78 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
128ஆவது மரணம், டிசம்பர் 02ஆம் திகதி, 71 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
127ஆவது மரணம், நவம்பர் 30ஆம் திகதி, 85 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
126ஆவது மரணம், டிசம்பர் 02ஆம் திகதி, 89 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
125ஆவது மரணம், நவம்பர் 28ஆம் திகதி, 58 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த பெண்.
124ஆவது மரணம், நவம்பர் 30ஆம் திகதி, 67 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
123ஆவது மரணம், நவம்பர் 30ஆம் திகதி, 66 வயதான, சிலாபம் மாவட்ட் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, சிலாபத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
122ஆவது மரணம், நவம்பர் 30ஆம் திகதி, 81 வயதான, முல்லேரியா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
121ஆவது மரணம், நவம்பர் 28ஆம் திகதி, 93 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, இராஜகிரியவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
120ஆவது மரணம், நவம்பர் 29ஆம் திகதி, 74 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொலன்னாவையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
119ஆவது மரணம், நவம்பர் 29ஆம் திகதி, 74 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
118ஆவது மரணம், நவம்பர் 28ஆம் திகதி, 81 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, அட்டுலுகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
117ஆவது மரணம், நவம்பர் 27ஆம் திகதி, 72 வயதான, பேராதெனிய போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கலஹாவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
116ஆவது மரணம், நவம்பர் 27ஆம் திகதி, 78 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, மருதானையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
115ஆவது மரணம், நவம்பர் 29ஆம் திகதி, 90 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
114ஆவது மரணம், நவம்பர் 27ஆம் திகதி, 51 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, அக்குரஸ்ஸையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
113ஆவது மரணம், நவம்பர் 29ஆம் திகதி, 70 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, சிலாபத்தைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
112ஆவது மரணம், நவம்பர் 29ஆம் திகதி, 73 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, மொரட்டுவவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
111ஆவது மரணம், நவம்பர் 27ஆம் திகதி, 48 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொதட்டுவவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
110ஆவது மரணம், நவம்பர் 28ஆம் திகதி, 50 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
109ஆவது மரணம், நவம்பர் 27ஆம் திகதி, 96 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
108ஆவது மரணம், நவம்பர் 26ஆம் திகதி, 76 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
107ஆவது மரணம், நவம்பர் 25ஆம் திகதி, 70 வயதான, வெலிக்கடை மெகசின் சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஆண் ஒருவர்.
106ஆவது மரணம், நவம்பர் 25ஆம் திகதி, 69 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
105ஆவது மரணம், நவம்பர் 26ஆம் திகதி, 58 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
104ஆவது மரணம், நவம்பர் 26ஆம் திகதி, 83 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
103ஆவது மரணம், நவம்பர் 27ஆம் திகதி, 36 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
102ஆவது மரணம், நவம்பர் 25ஆம் திகதி, 78 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, மருதானையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
101ஆவது மரணம், நவம்பர் 27ஆம் திகதி, 54 வயதான, மஹரகமை அபேக்‌ஷா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெமட்டகொடையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
100ஆவது மரணம், நவம்பர் 23ஆம் திகதி, 87 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
99ஆவது மரணம், நவம்பர் 24ஆம் திகதி, 73 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பேலியகொடவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
98ஆவது மரணம், நவம்பர் 24ஆம் திகதி, 80 வயதான, முல்லேரியா ஆதார ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பம்பலபிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
97ஆவது மரணம், நவம்பர் 26ஆம் திகதி, 87 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பொரளையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
96ஆவது மரணம், நவம்பர் 24ஆம் திகதி, 80 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பன்னிபிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
95ஆவது மரணம், நவம்பர் 23ஆம் திகதி, 45 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
94ஆவது மரணம், நவம்பர் 24ஆம் திகதி, 42 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, , அட்டளுகமவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
93ஆவது மரணம், நவம்பர் 24ஆம் திகதி, 73 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
92ஆவது மரணம், நவம்பர் 22ஆம் திகதி, 54 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, சியம்பலாபேவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
91ஆவது மரணம், நவம்பர் 22ஆம் திகதி, 74 வயதான, ராகமை போதனா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கினிகத்ஹேனவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
90ஆவது மரணம், நவம்பர் 23ஆம் திகதி, 60 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
89ஆவது மரணம், நவம்பர் 23ஆம் திகதி, 60 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
88ஆவது மரணம், நவம்பர் 22ஆம் திகதி, 86 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ஹெய்யந்துடுவவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
87ஆவது மரணம், நவம்பர் 22ஆம் திகதி, 75 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
86ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 84 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பொரளையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
85ஆவது மரணம், நவம்பர் 20ஆம் திகதி, 53 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
84ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 70 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
83ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 76 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
82ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 75 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெள்ளவத்தையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
81ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 76 வயதான, கொழும்பு முல்லேரியா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 06ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
80ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 69வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
79ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 72 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
78ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 48 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
77ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 89 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, தெமட்டகொடையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
76ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 65 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, வெல்லம்பிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
75ஆவது மரணம், நவம்பர் 21ஆம் திகதி, 57 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
74ஆவது மரணம், நவம்பர் 20ஆம் திகதி, 70 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
73ஆவது மரணம், நவம்பர் 19ஆம் திகதி, 86 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, ஹல்தோட்டவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
72ஆவது மரணம், நவம்பர் 19ஆம் திகதி, 59 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, பொகுணுவிட்டவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
71ஆவது மரணம், நவம்பர் 19ஆம் திகதி, 27 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
70ஆவது மரணம், நவம்பர் 19ஆம் திகதி, 70 வயதான, கொழும்பு தனியார் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
69ஆவது மரணம், நவம்பர் 18ஆம் திகதி, 48 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
68ஆவது மரணம், நவம்பர் 18ஆம் திகதி, 74 வயதான, ஹோமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
67ஆவது மரணம், நவம்பர் 18ஆம் திகதி, 70 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கந்தானையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
66ஆவது மரணம், நவம்பர் 17ஆம் திகதி, 82 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, தெமட்டகொடையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
65ஆவது மரணம், நவம்பர் 17ஆம் திகதி, 81 வயதான, தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 02ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
64ஆவது மரணம், நவம்பர் 17ஆம் திகதி, 71 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கிருலப்பனையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
63ஆவது மரணம், நவம்பர் 17ஆம் திகதி, 69 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, இரத்மலானையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
62ஆவது மரணம், நவம்பர் 17ஆம் திகதி, 65 வயதான, புனானை வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
61ஆவது மரணம், நவம்பர் 16ஆம் திகதி, 75 வயதான, தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
60ஆவது மரணம், நவம்பர் 16ஆம் திகதி, 70 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
59ஆவது மரணம், நவம்பர் 16ஆம் திகதி, 84 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, மொரட்டுவையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
58ஆவது மரணம், நவம்பர் 15ஆம் திகதி, 88 வயதான, தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
57ஆவது மரணம், நவம்பர் 15ஆம் திகதி, 79 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 08ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
56ஆவது மரணம், நவம்பர் 15ஆம் திகதி, 88 வயதான, தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
55ஆவது மரணம், நவம்பர் 15ஆம் திகதி, 39 வயதான, ஹோமாகம வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
54ஆவது மரணம், நவம்பர் 15ஆம் திகதி, 54 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
53ஆவது மரணம், நவம்பர் 13ஆம் திகதி, 64 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
52ஆவது மரணம், நவம்பர் 13ஆம் திகதி, 78 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
51ஆவது மரணம், நவம்பர் 13ஆம் திகதி, 69 வயதான, வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இரத்மலானையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
50ஆவது மரணம், நவம்பர் 13ஆம் திகதி, 68 வயதான, சிலாபம் மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, சிலாபத்தைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
49ஆவது மரணம், நவம்பர் 13ஆம் திகதி, 83 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
48ஆவது மரணம், நவம்பர் 12ஆம் திகதி, 45 வயதான, முல்லேரியா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, மீகொடையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
47ஆவது மரணம், நவம்பர் 12ஆம் திகதி, 54 வயதான, முல்லேரியா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
46ஆவது மரணம், நவம்பர் 11ஆம் திகதி, 63 வயதான, மஹரகம வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, இம்புல்கொடவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
45ஆவது மரணம், நவம்பர் 11ஆம் திகதி, 68 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, மாளிகாவத்தையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
44ஆவது மரணம், நவம்பர் 11ஆம் திகதி, 45 வயதான, அம்பாந்தோட்டை மாவட்ட வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, களனியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
43ஆவது மரணம், நவம்பர் 11ஆம் திகதி, 40 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, புறக்கோட்டையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
42ஆவது மரணம், நவம்பர் 11ஆம் திகதி, 80 வயதான, பொலிஸ் வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, பாணந்துறையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
41ஆவது மரணம், நவம்பர் 10ஆம் திகதி, 48 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, ராகமையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
40ஆவது மரணம், நவம்பர் 10ஆம் திகதி, 63 வயதான, கம்பஹா வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, உடுகம்பொலவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
39ஆவது மரணம், நவம்பர் 10ஆம் திகதி, 45 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10 ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
38ஆவது மரணம், நவம்பர் 09ஆம் திகதி, 51 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, ராஜகிரியவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
37ஆவது மரணம், நவம்பர் 08ஆம் திகதி, 55-60 வயதுக்குட்பட்ட, யார் என அடையாளம் காணப்படாத, ஆண் ஒருவர்.
36ஆவது மரணம், நவம்பர் 09ஆம் திகதி, 84 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த, கந்தானையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
35ஆவது மரணம், நவம்பர் 08ஆம் திகதி, 78 வயதான, வைத்தியசாலையில் மரணமடைந்த ஆண் ஒருவர்.
34ஆவது மரணம், நவம்பர் 07ஆம் திகதி, 88 வயதான, IDH இல் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15 (கணேமுல்ல) ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
33ஆவது மரணம், நவம்பர் 07ஆம் திகதி, 67 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15 (வெல்லம்பிட்டி) ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
32ஆவது மரணம், நவம்பர் 07ஆம் திகதி, 69 வயதான, IDH இல் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10 (மாளிகாவத்தை) ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
31ஆவது மரணம், நவம்பர் 07ஆம் திகதி, 42 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 10 (மாளிகாவத்தை) ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
30ஆவது மரணம், நவம்பர் 05ஆம் திகதி, 23 வயதான, IDH இல் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15 (மோதறை பகுதி) ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
29ஆவது மரணம், நவம்பர் 05ஆம் திகதி, 74 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15 (மட்டக்குளி பகுதி) ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
28ஆவது மரணம், நவம்பர் 05ஆம் திகதி, 73 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 14 (கிராண்ட்பாஸ்) ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
27ஆவது மரணம், நவம்பர் 05ஆம் திகதி, 58 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 12 (வாழைத்தோட்டம் பகுதி) ஐச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
26ஆவது மரணம், நவம்பர் 04ஆம் திகதி, 68 வயதான, தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட, வெல்லம்பிட்டியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
25ஆவது மரணம், நவம்பர் 04ஆம் திகதி, 46 வயதான, பிம்புர ஆதார வைத்தியசாலையில் மரணித்த, கொழும்பு 02 (கொம்பனித் தெரு) ஐச் சேர்ந்த, ஆண் ஒருவர்.
24ஆவது மரணம், நவம்பர் 03ஆம் திகதி, 79 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 13, கொட்டாஞ்சேனையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
23ஆவது மரணம், நவம்பர் 02ஆம் திகதி, 61 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு 15, மோதறை உயனவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
22ஆவது மரணம், நவம்பர் 01ஆம் திகதி, 68 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்த, கொழும்பு, ஜம்பட்டா வீதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
21ஆவது மரணம், ஒக்டோபர் 31ஆம் திகதி, 40 வயதான, வெலிசறை மார்பு நோய் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட, மஹர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
20ஆவது மரணம், ஒக்டோபர் 30ஆம் திகதி, 54 வயதான, தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட, வாழைத்தோட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
19ஆவது மரணம், ஒக்டோபர் 27ஆம் திகதி, 87 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்து தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட கொம்பனித்தெருவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
18ஆவது மரணம், ஒக்டோபர் 27ஆம் திகதி, 19 வயதான, வீட்டில் மரணமடைந்து தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வாழைத்தோட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
17ஆவது மரணம், ஒக்டோபர் 27ஆம் திகதி, 41 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஜா-எலவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
16ஆவது மரணம், ஒக்டோபர் 25ஆம் திகதி, 70 வயதான, கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கொழும்பு 02 ஐச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
15ஆவது மரணம், ஒக்டோபர் 24ஆம் திகதி, 56 வயதான, குளியாபிட்டி வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த குளியாபிட்டியைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
14ஆவது மரணம், ஒக்டோபர் 22ஆம் திகதி, 50 வயதான, IDH வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த குளியாபிட்டியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
13ஆவது மரணம், செப். 14ஆம் திகதி, 60 வயதான, பஹ்ரைனிலிருந்து வந்து சிலாபம் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நுகேகொடையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
12ஆவது மரணம், ஓகஸ்ட் 23ஆம் திகதி, 47 வயதான, இந்தியாவிலிருந்து வந்து IDH வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பெண் ஒருவர்.
11ஆவது மரணம், ஜூன் 01ஆம் திகதி, 45 வயதான, குவைத்திலிருந்து வந்து ஹோமாகம வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஆண் ஒருவர்.
10ஆவது மரணம், மே 25ஆம் திகதி, 51 வயதான, குவைத்திலிருந்து வந்த, பயாகலையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
9ஆவது மரணம், மே 05ஆம் திகதி, 52 வயதான, கொழும்பு 15, மோதறையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
8ஆவது மரணம், மே 04ஆம் திகதி, 72 வயதான, குருணாகல், பொல்பிதிகமவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர்.
7ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 08ஆம் திகதி, 44 வயதான, கல்கிஸ்ஸையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
6ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 07ஆம் திகதி, 80 வயதான, தெஹிவளை பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்
5ஆவது மரணம், ஏப்ரல் 04ஆம் திகதி, 44 வயதான, ஹோமாகம பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
4ஆவது மரணம் ஏப்ரல் 02ஆம் திகதி, 58 வயதான இரத்மலானையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
3ஆவது மரணம் ஏப்ரல் 01ஆம் திகதி, 73 வயதான மருதானையைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.
2ஆவது மரணம் கடந்த மார்ச் 30ஆம் திகதி, நீர்கொழும்பு, போருதொட்டையைச் சேர்ந்த 64 வயதான ஆண் ஒருவர்.
1ஆவது மரணம் கடந்த மார்ச் 28ஆம் திகதி, 60 வயதான மாரவிலவைச் சேர்ந்த ஆண் ஒருவர்.

மரணமடைந்தவர்கள் - 696
மே 02 - 04 பேர் (696)
மே 01 - 04 பேர் (692)
ஏப்ரல் 30 - 12 பேர் (688)
ஏப்ரல் 29 - 05 பேர் (676)
ஏப்ரல் 28 - 07 பேர் (671)
ஏப்ரல் 27 - 06 பேர் (664)
ஏப்ரல் 26 - 05 பேர் (658)
ஏப்ரல் 25 - 07 பேர் (653)
ஏப்ரல் 24 - 03 பேர் (646)
ஏப்ரல் 23 - 05 பேர் (643)
ஏப்ரல் 22 - 04 பேர் (638)
ஏப்ரல் 21 - 03 பேர் (634)
ஏப்ரல் 20 - 04 பேர் (631)
ஏப்ரல் 19 - 04 பேர் (627)
ஏப்ரல் 18 - ஒருவர் (623)
ஏப்ரல் 17 - 04 பேர் (622)
ஏப்ரல் 16 - 04 பேர் (618)
ஏப்ரல் 15 - 03 பேர் (614)
ஏப்ரல் 14 - 05 பேர் (611)
ஏப்ரல் 13 - 00 பேர் (606)
ஏப்ரல் 12 - 03 பேர் (606)
ஏப்ரல் 11 - 05 பேர் (603)
ஏப்ரல் 10 - 03 பேர் (598)
ஏப்ரல் 09 - 00 பேர் (595)
ஏப்ரல் 08 - 04 பேர் (595)
ஏப்ரல் 07 - 00 பேர் (591)
ஏப்ரல் 06 - 02 பேர் (591)
ஏப்ரல் 05 - 02 பேர் (589)
ஏப்ரல் 04 - 05 பேர் (587)
ஏப்ரல் 03 - ஒருவர் (582)
ஏப்ரல் 02 - 03 பேர் (581)
ஏப்ரல் 01 - 04 பேர் (578)
மார்ச் 31 - 06 பேர் (574)
மார்ச் 30 - 00 பேர் (568)
மார்ச் 29 - ஒருவர் (568)
மார்ச் 28 - 03 பேர் (567)
மார்ச் 27 - 00 பேர் (564)
மார்ச் 26 - 00 பேர் (564)
மார்ச் 25 - 02 பேர் (564)
மார்ச் 24 - 04 பேர் (562)
மார்ச் 23 - 00 பேர் (558)
மார்ச் 22 - 04 பேர் (558)
மார்ச் 21 - 02 பேர் (554)
மார்ச் 20 - 00 பேர் (552)
மார்ச் 19 - ஒருவர் (552)
மார்ச் 18 - 02 பேர் (551)
மார்ச் 17 - 03 பேர் (549)
மார்ச் 16 - 04 பேர் (546)
மார்ச் 15 - ஒருவர் (542)
மார்ச் 14 - 04 பேர் (541)
மார்ச் 13 - 02 பேர் (537)
மார்ச் 12 - 02 பேர் (535)
மார்ச் 11 - 06 பேர் (533)
மார்ச் 10 - 03 பேர் (527)
மார்ச் 09 - 03 பேர் (524)
மார்ச் 08 - 08 பேர் (521)
மார்ச் 07 - 04 பேர் (513)
மார்ச் 06 - 02 பேர் (509)
மார்ச் 05 - 07 பேர் (507)
மார்ச் 04 - ஒருவர் (500)
மார்ச் 03 - 02 பேர் (499)
மார்ச் 02 - 05 பேர் (497)
மார்ச் 01 - 07 பேர் (492)
பெப்ரவரி 28 - 05 பேர் (485)
பெப்ரவரி 27 - 02 பேர் (480)
பெப்ரவரி 26 - 04 பேர் (478)
பெப்ரவரி 25 - 05 பேர் (474)
பெப்ரவரி 24 - 02 பேர் (469)
பெப்ரவரி 23 - ஒருவர் (467)
பெப்ரவரி 22 - 03 பேர் (466)
பெப்ரவரி 21 - 05 பேர் (463)
பெப்ரவரி 20 - 09 பேர் (458)
பெப்ரவரி 19 - 06 பேர் (449)
பெப்ரவரி 18 - 04 பேர் (443)
பெப்ரவரி 17 - 05 பேர் (439)
பெப்ரவரி 16 - 05 பேர் (434)
பெப்ரவரி 15 - 03 பேர் (429)
பெப்ரவரி 14 - 08 பேர் (426)
பெப்ரவரி 13 - 07 பேர் (418)
பெப்ரவரி 12 - 02 பேர் (411)
பெப்ரவரி 11 - 08 பேர் (409)
பெப்ரவரி 10 - 05 பேர் (401)
பெப்ரவரி 09 - 07 பேர் (396)
பெப்ரவரி 08 - 08 பேர் (389)
பெப்ரவரி 07 - 04 பேர் (381)
பெப்ரவரி 06 - 05 பேர் (377)
பெப்ரவரி 05 - 11 பேர் (372)
பெப்ரவரி 04 - 09 பேர் (361)
பெப்ரவரி 03 - 04 பேர் (352)
பெப்ரவரி 02 - 08 பேர் (348)
பெப்ரவரி 01 - 12 பேர் (340)
ஜனவரி 31 - 04 பேர் (328)
ஜனவரி 30 - 04 பேர் (324)
ஜனவரி 29 - 07 பேர் (320)
ஜனவரி 28 - 08 பேர் (313)
ஜனவரி 27 - 07 பேர் (304)
ஜனவரி 26 - 03 பேர் (298)
ஜனவரி 25 - ஒருவர் (295)
ஜனவரி 24 - 06 பேர் (294)
ஜனவரி 23 - ஒருவர் (288)
ஜனவரி 22 - 05 பேர் (287)
ஜனவரி 21 - 02 பேர் (282)
ஜனவரி 20 - 03 பேர் (280)
ஜனவரி 19 - ஒருவர் (277)
ஜனவரி 18 - 03 பேர் (276)
ஜனவரி 17 - 05 பேர் (273)
ஜனவரி 16 - 04 பேர் (268)
ஜனவரி 15 - 05 பேர் (264)
ஜனவரி 14 - 05 பேர் (259)
ஜனவரி 13 - 03 பேர் (254)
ஜனவரி 12 - 08 பேர் (251)
ஜனவரி 11 - ஒருவர் (243)
ஜனவரி 10 - 05 பேர் (242)
ஜனவரி 09 - 03 பேர் (237)
ஜனவரி 08 - 05 பேர் (234)
ஜனவரி 07 - 04 பேர் (232)
ஜனவரி 06 - 06 பேர் (225)
ஜனவரி 05 - 00 பேர் (219)
ஜனவரி 04 - 00 பேர் (219)
ஜனவரி 03 - 03 பேர் (219)
ஜனவரி 02 - 03 பேர் (216)
ஜனவரி 01 - 03 பேர் (213)
டிசம்பர் 31 - 03 பேர் (211)
டிசம்பர் 30 - 05 பேர் (207)
டிசம்பர் 29 - 05 பேர் (202)
டிசம்பர் 28 - 03 பேர் (197)
டிசம்பர் 27 - 00 பேர் (194)
டிசம்பர் 26 - 04 பேர் (194)
டிசம்பர் 25 - ஒருவர் (190)
டிசம்பர் 24 - 02 பேர் (189)
டிசம்பர் 22 - 02 பேர் (187)
டிசம்பர் 21 - ஒருவர் (185)
டிசம்பர் 20 - 04 பேர் (184)
டிசம்பர் 19 - 06 பேர் (180)
டிசம்பர் 18 - 09 பேர் (174)
டிசம்பர் 17 - 04 பேர் (165)
டிசம்பர் 16 - ஒருவர் (161)
டிசம்பர் 15 - ஒருவர் (160)
டிசம்பர் 14 - 02 பேர் (159)
டிசம்பர் 13 - ஒருவர் (157)
டிசம்பர் 12 - 05 பேர் (156)
டிசம்பர் 11 - 03 பேர் (151)
டிசம்பர் 10 - 04 பேர் (148)
டிசம்பர் 09 - ஒருவர் (144)
டிசம்பர் 08 - ஒருவர் (143)
டிசம்பர் 07 - 02 பேர் (142)
டிசம்பர் 06 - 01 பேர் (140)
டிசம்பர் 05 - 03 பேர் (139)
டிசம்பர் 04 - 03 பேர் (136)
டிசம்பர் 03 - 02 பேர் (133)
டிசம்பர் 02 - 03 பேர் (131)
டிசம்பர் 01 - 01 பேர் (128)
நவம்பர் 30 - 04 பேர் (127)
நவம்பர் 29 - 05 பேர் (123)
நவம்பர் 28 - 05 பேர் (118)
நவம்பர் 27 - 07 பேர் (113)
நவம்பர் 26 - 04 பேர் (106)
நவம்பர் 25 - 05 பேர் (102)
நவம்பர் 24 - 02 பேர் (97)
நவம்பர் 23 - 05 பேர் (95)
நவம்பர் 22 - 04 பேர் (90)
நவம்பர் 21 - 11 பேர் (86)
நவம்பர் 20 - 02 பேர் (75)
நவம்பர் 19 - 04 பேர் (73)
நவம்பர் 18 - 03 பேர் (69)
நவம்பர் 17 - 05 பேர் (66)
நவம்பர் 16 - 03 பேர் (61)
நவம்பர் 15 - 05 பேர் (58)
நவம்பர் 14 - 00 பேர் (53)
நவம்பர் 13 - 05 பேர் (53)
நவம்பர் 12 - 02 பேர் (48)
நவம்பர் 11 - 05 பேர் (46)
நவம்பர் 10 - 03 பேர் (41)
நவம்பர் 09 - 02 பேர் (38)
நவம்பர் 08 - 02 பேர் (36)
நவம்பர் 07 - 04 பேர் (34)
நவம்பர் 06 - 00 பேர் (30)
நவம்பர் 05 - 04 பேர் (30)
நவம்பர் 04 - 02 பேர் (26)
நவம்பர் 03 - ஒருவர் (24)
நவம்பர் 02 - ஒருவர் (23)
நவம்பர் 01 - ஒருவர் (22)
ஒக்டோபர் 31 - ஒருவர் (21)
ஒக்டோபர் 30 - ஒருவர் (20)
ஒக்டோபர் 27 - 03 பேர் (19)
ஒக்டோபர் 25 - ஒருவர் (16)
ஒக்டோபர் 24 - ஒருவர் (15)
ஒக்டோபர் 22 - ஒருவர் (14)
செப்டெம்பர் 14 - ஒருவர் (13)
ஓகஸ்ட் 23 - ஒருவர் (12)
ஜூன் 01 - ஒருவர் (11)
மே 25 - ஒருவர் (10)
மே 05 - ஒருவர் (09)
மே 04 - ஒருவர் (08)
ஏப்ரல் 08 - ஒருவர் (07)
ஏப்ரல் 07 - ஒருவர் (06)
ஏப்ரல் 04 - ஒருவர் (05)
ஏப்ரல் 02 - ஒருவர் (04)
ஏப்ரல் 01 - ஒருவர் (03)
மார்ச் 30 - ஒருவர் (02)
மார்ச் 28 - ஒருவர் (01)


Add new comment

Or log in with...